PAG- Bez obzira što općine Kolan i Povljana nisu predale svoje zadužnice za zatvaranje financijske konstrukcije za rad Doma zdravlja u Pagu, Grad Pag financirat će godišnje u visini od 350.000 kuna kako bi ova ustanova u Pagu funkcionirala, rekao je paški gradonačelnik Ante Fabijanić, pojasnivši proceduru oko početka rada Doma zdravlja.

- Zadarska županija imenovala je privremenog ravnatelja Doma zdravlja Pag, imenovano je Vijeće te ustanove te je pri kraju izrada statuta i slično. Važno je da su se isplatili svi napori Grada i uskoro slijedi rad Doma zdravlja u Pagu koji je itekako potreban našem gradu radi pružanja odgovarajuće zdravstvene zaštite naših građana, ali i brojnih turista i vikendaša koji tu borave, rekao je gradonačelnik Fabijanić.

Važno je reći da je grad Pag do prije šest godina imao Dom zdravlja. No ta ustanova je od 2004. godine ukinuta te je ostala ambulanta. U Pagu su ostala četiri liječnika opće prakse koji su pružali usluge građanima, ali i brojnim gostima u gradu Pagu te općinama Povljani i Kolanu. Budući na veliki opseg poslova, uz redovan rad u ordinaciji te dežurstva tijekom noći, vikendima, praznicima i blagdanima paški liječnici su od 2007. godine u više navrata izlazili u javnost upozoravajući na katastrofalne uvjete rada. Među ostalim, njihova mjesečna satnica dežurstava je uz redovan rad premašivala 300 radnih sati.

Nakon niza apela paških liječnika, Grad i građani Paga izrazili su želju za osnivanje doma zdravlja na što Pag ima zakonsko pravo.

U prosincu 2008. godine Skupština Zadarske županije donijela je odluku o osnivanju Doma zdravlja Pag. Tada su Grad Pag, Općina Povljana i Općina Kolan potpisali ugovor o financiranju Doma zdravlja Pag prema kojemu Grad Pag osigurava 300.000 kuna, općine Povljana i Kolan svaka po 100.000 kuna i Županija 100.000 kuna godišnje. Čelnici ovih lokalnih samouprava istaknuli su da financiranje nije problem. No prema riječima paškog gradonačelnika Fabijanića Općina Kolan je, izgleda, odustala od već postignutog i potpisanog dogovora.

- Bez obzira što odlučile te dvije općine, Grad Pag će financirati rad ove ustanove u Pagu u godišnjem punom iznosu ako to ne naprave ugovorne strane. Nama je cilj da građani Paga imaju Dom zdravlja i Grad od toga projekta ne odustaje, zaključio je gradonačelnik Fabijanić