ZADAR - Mnogi ne znaju, no kompleks rijeke Karišnice, njezinog ušća Tuvine te Bijele rijeke nalazi se pod preventivnom zaštitom Ministarstva kulture. Naime, na tom vrlo kratkom toku izmjenjuju se različita staništa koja jamče visoku bioraznolikost neobičnu za tako malo područje. Upravo o tome bilo je riječi na jučerašnjem predavanju pod nazivom „Istraživanje, zaštita i promocija biološke raznolikosti područja rijeke Karišnice", a koje je u Gradskoj knjižnici održao Krešimir Mikulić iz BIOM udruge.

Naime, na samom ušću Karišnice znatan je utjecaj mora, a prostori s boćatom vodom posebna su staništa koja dodatno obogaćuju biološku raznolikost cijeloga područja. Između ostalog, ističu se dva vrlo zanimljiva staništa: podzemni ekosustav izvora-špilje sa potencijalno bogatom endemičnom faunom i vrlo rijetko ugroženo stanište Europsko mediteranskih sitina visokih sitova koje je iznimno važno za brojne biljne i ptičje vrste. Također, uništavanje plitkih, muljevitih i pjeskovitih plaža poput ušća Karišnice utjeće na mnoge vrste ptica koje ovise o ovakvim, u Hrvatskoj vrlo rijetkim staništima.

Cilj prezentiranog projekta jest prikupljanje što više novih podataka o flori i fauni Karišnice, a koji će doprinijeti boljem razumijevanju bioraznolikosti te rijeke i esencijalni su za njenu daljnju promociju i trajnu zaštitu. Također, do sada je postavljena i internet stranica www.karisnica.biom.hr koja sadrži sve potrebne informacije o projektu, a u planu je i postavljanje poučne staze sa četiri edukacijske ploče koje bi trebalo biti finalizirano u srpnju ove godine.