ZADAR - U Zadru je prije tjedna dana osnovana Mreža anarho-sindikalista/kinja (MASA) čiji je cilj širenje anarho-sindikalizma i osnivanja anarho-sindikata diljem zemlje, izvijestio je u priopćenju Denis Mimić.

Mreža je osnovana na prvom nacionalnom anarho-sindikalističkom sastanku na kojem se, izvijestili su iz Mreže, okupilo 30 anarho-sindikalista/kinja iz Zagreba, Pule, Rijeke, Umaga, Varaždina i Splita. Sudionici su se upoznali i s radom anarho-sindikalističke internacionale - Međunarodnog udruženja radnika i radnica (IWA-AIT).

- Na sastanku se još jednom istakla potreba za organiziranjem radnika i radnica u revolucionarne radničke sindikate samoupravljane od strane samih radnika i radnica. Tim se riječima da opisati sama bit i distinkcija ovakvih sindikata od svih ostalih sindikata u Hrvatskoj. Jasno se, i bez uljepšavanja, proklamira cilj socijalne revolucije, a ne samo puka borba za reforme unutar sistema koji ne može biti reformiran. S druge strane, organiziranjem samih radnika i radnica na principima direktne demokracije negira se postojanje sindikalne birokracije, koja i sama postaje još jedan od parazita na leđima radničke klase. Jednom riječju proklamira se i potvrđuje teze kako će ''oslobođenje radničke klase biti djelo samih radnika/ca, ili se uopće neće ostvariti''. U nehumanom društvu neoliberalizma, sa njegovom eksploatacijom i opresijom, ovo predstavlja istinski radikalnu i revolucionarnu alternativu, sazdanu na iskustvu stoljeća radničke borbe diljem svijeta, kao i preziranja svih vrsta autoriteta i njegovih oblika: države, kapitalizma, svih vrsta rasizama i nacionalizama, diskriminacije na osnovu spola, roda ili seksualne orijentacije, navodi se u priopćenju kojeg u ime MASA-e potpisuje Mimić.