Entuzijasti iz Košarkaškog kluba Diadora pozivaju svoje dosadašnje, ali i buduće članove na obnovu članstva za 2021. godinu! Ove će se godine održati prvi izbori za vodstvo Kluba nakon osnivanja, a članstvom se ostvaruje pravo odlučivanja po principu jedan član - jedan glas.

Na klupskim izborima, samo član Kluba može birati i biti biran za neku od funkcija, a KK Diadora tako (p)ostaje Klub u vlasništvu svojih članova.

Učlaniti se i (p)ostati dio Entuzijasta možete na web stranici www.kk-diadora.hr/postanientuzijast, a nakon što ispunite tražene podatke, sve upute o završetku procesa učlanjivanja dobit ćete na e-mail adresu koju ste naveli u prijavi članstva.