Petnaest dana nakon što je Hrvatski nogometni savez donio odluku da se Nogometnom klubu Zadar s.d.d. ne izdaje licenca za Drugu HNL za natjecateljsku sezonu 2020./21., a iz kluba su poručili da se na tu odluku neće žaliti, Sport023 dobio je na uvid i sam dokument HNS-a s obrazloženjem zašto NK Zadru nije izdana licenca.

Uvjet za izdavanje licence je ispunjenje pet skupina kriterija i to sportski, infrastrukturni, kriteriji administracije i stručnog osoblja, pravni te financijski, a NK Zadar s.d.d. ove godine nije ispunio četiri od pet navedenih skupina, odnosno ukupno čak 32 kriterija ili ako ćemo još preciznije 54 zadane stavke. Radi se o dva sportska kriterija, 24 infrastrukturnih, jednom pravnom te svih pet financijskih. S obzirom na situaciju u klubu od početka godine, jasno je i da je sam ulazak u postupak licenciranja bio više „pro forme" nego li s ozbiljnom namjerom da se izbori nastup u Drugoj HNL, no ovakva odluka svejedno povlači za sobom određena pitanja.

Prošle je godine, naime, klubu sa Stanova odbijena licenca za Drugu HNL nakon žalbenog postupka zbog svega pet kriterija i to dva infrastrukturna (natkrivene sjedalice i pomoćni teren) te tri financijska, od koji jedan ove godine, zbog pandemije koronavirusa, nije ni trebalo ispuniti, a riječ je o „budućim financijskim podacima". Budući da je upravo nedobivanje licence prošle godine bio izravan povod za smjenu tadašnjeg direktora Svetka Ćustića od strane Nadzornog odbora, nameće se logično pitanje: Hoće li na isti način sada odgovarati direktor Damir Knežević?

Za Ćustićevu smjenu tada su glasala trojica članova NO-a i to predsjednik Josip Miočić, Krešimir Zorić te sam Knežević (protiv su bili Damir Kalapač i Šime Kokić), a u obrazloženju je stajalo da je „odluka donesena s ciljem postizanja iskoraka u organizaciji i poslovanju kluba" te da je „u prethodnom razdoblju učinjen niz propusta i radnji kojima je nanesena šteta klubu, a ogledaju se kroz nepravilnosti u knjiženjima dokumentacije za 2018., propustima u postupku ishođenja licence za Drugu HNL te nepoštivanju i neizvršavanju obveza koje nalaže Zakon o sportu".

- Uvjereni smo da su razlozi zbog koji je odbijena licenca za Drugu HNL bili savladivi te da su neispunjeni kriteriji u slučaju urednog i savjesnog postupanja mogli biti zadovoljeni, obrazložio je to u priopćenju Josip Miočić. Odmah potom za direktora je imenovan Damir Knežević i to na razdoblje od tri godine te mu je ukazano povjerenje da NK Zadar "konsolidira prije svega u upravljačkom i financijskom smislu."

Niti godinu dana kasnije NK Zadru ponovno nije izdana licenca za Drugu HNL, no ovoga puta zbog čak 32 neispunjena kriterija, naspram tadašnjih pet. Što se, pak, financija tiče, klubu je račun blokiran već preko četiri mjeseca, igrači i djelatnici su posljednju plaću primili u siječnju, a sam direktor je u više navrata kazao da nema rješenja za ovu situaciju. Prema tome, ukoliko se Nadzorni odbor kluba, kojega čine predsjednik Josip Miočić, Krešimir Zorić, Krešimir Karamarko, Damir Kalapač i Šime Kokić, bude vodio istim načelima kao prošle godine, za očekivati bi bilo da uskoro dođe do nove smjene na mjestu direktora.

Ne treba zaboraviti da, bez obzira na gotovo bezizlaznu situaciju, višemjesečnu blokadu računa i činjenicu da je Grad Zadar putem gradonačelnika Branka Dukića javno odustao od financiranja kluba kojega je suvlasnik, Nogometni klub Zadar s.d.d. još uvijek nije ugašen. Teoretski, još uvijek postoji šansa da preživi i ovu krizu i dok je tako odgovorni ljudi u klubu trebali bi se i ponašati na odgovoran način, piše Sport023.

Jer kako je kazao i trener Marko Pinčić, NK Zadar je institucija koja je mnogo toga dala gradu Zadru i hrvatskom nogometu i ne može ju se samo tako ugasiti, kao na prekidač.