Trail tri rijeke, jedina od dosadašnje tri discipline koja će se održati u okviru Zrmanja adventures festivala, ove je godine zakazana za subotu, 25. travnja.

Kako je poznato, ova sportsko turistička manifestacija organizirana je prvenstveno radi poticanja, afirmacije i promoviranja posebnih oblika turizma (sportski, izletnički, seoski i dr.), te predstavljanja prirodnih ljepota i potencijala bukovačkog krša. Naslonjen na južne padine Velebita, s kanjonima Krupe i Zrmanje s pritokama, te izuzetnim speleološkim potencijalom (jamama, spiljama, ponorima i drugom speleo građom), ovaj se bukovački krš svrstava među u najpotentnije u svijetu.

Tijekom protekle dvije godine dosegnut je maksimalan broj sudionika u raftingu, kajaku i SUP-u, vodeći maksimalno računa o organiziranosti i kvaliteti izvedbe. Ova potvrda iz Londona jasno sugerira da možemo istim tempom i načinom krenuti u afirmaciju ostalih disciplina u okviru aktivnog turizma, a za koje bukovački krš ima veliki potencijal. Pozornost u organizaciji ovogodišnjeg događaja u potpunosti je posvećena trailu kao posebnoj disciplini koja je u nekoliko zadnjih godina pokazala da je značajan faktor u posjeti našeg prostora - prvenstveno pozicija, sela i naselja kroz koje se trka odvija. Ovogodišnja će trka obuhvatiti i nove terene u kanjonima Krupe i Zrmanje koji još nisu u sustavu pješačkih i izletničkih staza, već ih uglavnom posjećuju nomadi bukovačkog kraja i poneka ekspedicijska ekipa.