Sportska zajednica Grada Zadra započela je s procedurom izbora predsjednika i predstavnika u novom mandatnom razdoblju 2019. - 2023. godine.

Krovno tijelo sustava sporta u Gradu Zadru osnovano je kako bi pridonosilo razvitku i promicanju sporta na području Grada Zadra, poticanju vrhunskog sportskog stvaralaštva, razvitku sportskih aktivnosti djece i mladeži, te sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana i osoba s invaliditetom itd, a najveći utjecaj ima pri odluci o financiranju klubova i udruga iz gradskog proračuna. Sadašnja predsjednica je Snježana Jurinić, a potpredsjednici Marko Prenđa i Reno Sinovčić.

Na Izbornoj sjednici koja će se održati 13. lipnja verificirat će se predstavnici članica pojedinog sporta u Skupštini te izabrati predsjednik i potpredsjednik Sportske zajednice Grada Zadra, kao i članovi Izvršnog i Nadzornog odbora. Do tada sve članice Sportske zajednice Grada Zadra trebaju izabrati predstavnika u svom sportu.

Članice Sportske zajednice su upućene da u izboru predstavnika skrbe o ravnomjernoj zastupljenosti žena