Senata Sveučilišta u Zadru usvojio je Pravilnik o studiranju studenata sportaša na Sveučilištu u Zadru. Odluka o tome nije bila jednoglasna jer su pojedini članovi senata pitali zbog čega su oni privilegirani u odnosu na druge studente.

Iz Uprave Sveučilišta, na naš upit o tom Pravilniku koji je usvojen tijekom akademske godine, dobili smo sljedeće pojašnjenje:

U sklopu kontinuiranog rada na unaprjeđenju kvalitete studiranja na Sveučilištu u Zadru, te imajući u vidu važnu ulogu sporta u akademskom okruženju, posebice u cjelovitom razvoju mladih ljudi, Pravilnik je donesen sukladno Pravilniku Rektorskoga zbora Republike Hrvatske o studiranju studenata sportaša na visokim učilištima Republike Hrvatske, kojim se, na temelju Sporazuma o suradnji između Hrvatskog olimpijskog odbora, Rektorskog zbora Republike Hrvatske i Hrvatskog akademskog sportskog saveza, uređuju pravila i uvjeti studiranja studenata sportaša na visokim učilištima Republike Hrvatske.

Donošenjem Pravilnika, nastoji se, između ostalog, promovirati bavljenje sportom na Sveučilištu u Zadru, te studentima kategoriziranim sportašima i studentima sportašima omogućiti usklađivanje sportskih aktivnosti s izvršavanjem studijskih obveza. Cilj je i privući što veći broj budućih studenata sportaša da svoje akademsko obrazovanje steknu upravo na našem sveučilištu, u gradu sporta, te da, nastupajući u ime Sveučilišta u Zadru na domaćim i međunarodnim natjecanjima, dodatno promoviraju Sveučilište i grad Zadar te sport kao važnu aktivnost, komplementarnu intelektualnom i moralnom razvoju mladih ljudi.
Razvojem sportske kulture u akademskoj zajednici i lokalnoj zajednici te na nacionalnoj razini, Sveučilište u Zadru slijedi primjer velikog broja europskih sveučilišta, koja, među ostalim, svoj ugled i vrijednost grade i ostvarenim sportskim uspjesima studenata na natjecanjima, kao i pozitivnim učincima za zdravlje i kvalitetu života zajednice, navodi se u pisanoj informaciji. Pravilnik je na samoj sjednici branila prorektorica Nedjeljka Balić-Nižić u odsutnosti rektorice Dijana Vican koja je ujedno i predsjednica rektorskog zbora.

Na upit jednog od članova Senata ima li zadarsko sveučilište registar studenata sportaša, prorektorica je odgovorila kako se registar vodi pri Centru za tjelovježbu i studentski sport te da studenti sportaši imaju obveze sudjelovati u natjecanjima za Sveučilište u Zadru, a sve mora biti popraćeno odgovarajućom dokumentacijom.
Hoće li zbog ovog Pravilnika biti više sportaša s diplomom ili će oni koji su vrhunski u sportu biti i na akademskoj razini, pokazat će vrijeme. Činjenica je da zadarski studenti nemaju svoje sportske terene niti dvorane. A nije nam poznato ni da su takvi sadržaji planirani u sklopu projekta budućeg kampusa.