Grad Zadar i Sportska zajednica Grada Zadra raspisali su Javni poziv za podnošenje pisanih programa za izradu i realizaciju plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2019. godinu. Na javni poziv koji je otvoren do 15. listopada 2019. godine mogu se prijaviti udruge-sportski klubovi, savezi koji su redovni članovi Športske zajednice Grada Zadra, svoga matičnog športskog saveza, a registrirani su na području Grada Zadra. Grad neće financirati udruge protiv kojih je pokrenut stečajni postupak ili likvidacija, nad kojima sudovi upravljaju njegovim poslovima ili je u postupku nagodbe s vjerovnicima.

U pozivu se ističe kako Grad Zadar posjeduje bogatu sportsku tradiciju, osobito kada je su u pitanju programi treninga i natjecanja sportaša, sportske manifestacije, sport učenika i poticanje sportske rekreacije građana. Razvoj sporta i sportske djelatnosti usmjeren je prije svega na promicanje bavljenja sportom na čitavom području Grada Zadra.

Potreba za provođenjem programa proizlazi iz činjenice da je redovito vježbanje jedno od najprirodnijih metoda za očuvanje sposobnosti organizma, sprečavanje i ublažavanje razvoja kroničnih i degenerativnih promjena i bolesti koje nastaju starenjem organizma. Rekreacija odnosno amatersko bavljenje sportom obuhvaća sve vrste aktivnosti u slobodnom vremenu koje pridonose razvoju stvaralačkih potencijala, zdravlja, životnog optimizma, zadovoljstva i kvalitete života ljudi.

Programom se želi ulagati u razvoj mladih sportaša, promidžbu grada Zadra na nacionalnoj i međunarodnoj razini te uključiti u sport što veći broj građana, posebice djece i mladeži te osoba s invaliditetom i oštećena sluha.

Kriteriji za dodjelu sredstava su rezultatska dostignuća postignuta u službenim nacionalnim i međunarodnim natjecanjima u prethodnoj godini, broj registriranih sportaša s kojima se provodi program treninga i natjecanja, rang sporta kojemu klub pripada, stručni kadar, organiziranost kluba i sl. Na temelju njih Povjerenstvo će vršiti odabir i utvrđivati prednost ponuđenih prijedloga programa koji će se uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu.

Sve informacije o prijavama mogu se dobiti na telefon: 023/208-064, e-poštu: [email protected] ili u Športskoj zajednici Grada Zadra na telefon 023/ 627-401 i e-poštu: [email protected]