ZADAR - Nadzorni odbor KK Zadar objavio je javni natječaj za direktorsko mjesto s kojeg je na kraju mandata otišao Boris Skroće.

Uvjeti natječaja su standardni za direktora sportskog trgovačkog društva, osim što je neuobičajeno da se mandat daje na tri godine. Budući direktor ili direktorica mora imati diplomu, aktivno znanje engleskog jezika, pet godina iskustva na upravljačkim mjestima, da nije kažnjavan i da se na bavi poslovima transfera igrača.
Rok prijave je 24. srpnja. Nadzorni odbor diskrecijski će pozivati na razgovor, odnosno kandidati će osobno biti pozivani te će NO donijeti odluku i imenovati direktora KK Zadar.

Članovi NO su Darko Kasap, Željko Predovan, Luka Kolanović, Dario Jurin, Dario Nakić te Tomislav Čukelj.