Marko Pupić Bakrač prvi je gradski vijećnik koji se očitovao na jučerašnji dopis Udruge navijača Tornado. Riječ je o pitanjima za koje navijači traže odgovore od Grada Zadra, koji je u 30 primjeraka dostavljen u Gradsku upravu u kojoj jutros zasjeda Gradsko vijeće.

Evo odgovora vijećnika Akcije mladih Marka Pupića Bakrača:

- Poštovani članovi UN Tornado,

na vaš dopis i pitanja odgovore mogu dati samo oni koji u ime vlasnika upravljaju klubom a to su gradonačelnik, njegova Uprava i njegov NO. I sami smo višekratno javno postavljali pitanja gradonačelniku, NO KK Zadar i Upravi kluba o financijskom poslovanju i stanju u KK Zadar. Na našu inicijativu sazvana je tematska sjednica Gradskog vijeća 20.04.2015 godine na kojoj se raspravljalo o tim temama. Na pitanja koja smo postavljali dobivali smo nepotpune i nezadovoljavajuće odgovore ili ih uopće nismo dobivali.

Na žalost vaša pitanja nismo u mogućnosti postaviti gradonačelniku u vijeću jer sukladno čl.40 Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zadra vijećnik ima pravo postaviti dva pitanja i vremenski je ograničen na samo dvije minute po pitanju. Vaš dopis sadrži mnogo pitanja i vremenski se ne može ukomponirati u dvije minute. Kako nam predsjednik vijeća često uskraćuje prava na koje imamo pravo nimalo je vjerojatno da bi nam dozvolio da pročitamo ovaj vaš dopis sa postavljenim pitanjima.

Također mislim da nije dobro da bilo koji vijećnik u Gradskom vijeću u grada Zadra čita vaš dopis jer bi se time možebitno stvorila slika o povezanosti vaše navijačke udruge sa pojedinom političkom opcijom, pogotovo u ovo predizborno vrijeme.

Ovim putem apeliram na gradonačelnika, Upravu i NO kluba da odgovore na vaš dopis. Ukoliko ne odgovore ili daju nezadovoljavajuće odgovore predlažem da prikupite potpise vijećnika za ponovno sazivanje tematske sjednice o stanju u KK Zadar( potrebni su potpisi 1/3 vijećnika). Na tematskoj sjednici uz vijećnike, gradonačelnika i pročelnike, Upravu i NO kluba trebali bi prisustvovati i sudjelovati u raspravi predstavnici udruge navijača.

Naše potpise za to imate.