ZADAR- Regata svete Stošije, naziv je još jednog jedriličarskog događanja kojeg povodom Dana Grada Biograda, priređuje Yacht club Biograd.

Klub koji organizira najviše jedriličarskih regata u petak, 13. imat će Regatu sv. Stošije&Regata gradova prijatelja Biograda.
Biograđani će jedrenjem slaviti blagdan svoje zaštitnice svete Stošije kao i 24. godinu međunarodnog priznanja.
Jedrit će se ispred Biograda, koji je ove godine Baldasaru Morožinu, jednom od najaktivnijih članu YC Biograd dodijelio godišnju nagradu.