Upisi u Zadarske mažoretkinje održat će se u srijedu, u 19,30 sati u Osnovnoj školi Petra Preradovića. Mogu se upisati sve djevojčice i djevojke od 6 do 18 godina.

Udruga je osnovana 2013. godine te djeluje na području Zadarske županije. Bavi se okupljanjem građana, a poglavito djece koja se žele baviti mažoret plesom; organiziranim vođenjem treninga, proba i poduka članova u mažoret plesu; organiziranjem nastupa i smotri mažoretkinja te sudjelovanjem na natjecanjima i smotrama mažoretkinja.