Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske razgovaralo se o sudbini Nogometnog kluba Zadar te je odlučeno kako će se ukupna potraživanja prenijeti na Grad Zadar.

Vlada je ovu odluku donijela na prijedlog Ministarstva financija. Naime, NK Zadar dužan je više od 20 milijuna kuna poreza i ostalih javnih davanja s kamatama  što je prikazano u procesu preoblikovanja kluba. Grad Zadar od Države preuzetima taj dug kroz protuvrijednost dionica. U slučaju da ih proda, zakon o sportu predviđa da će Grad 30 posto prihoda  od prodanih dionica vratiti u proračun RH.

Iz Upravnog odjela za financije Grada Zadra kratko su nam prokomentirali kako nakon ove odluke Vlade moraju napraviti novi elaborat koji iza toga treba verificirati Gradsko vijeće. Predstoje koraci koji moraju biti napravljeni u preoblikovanju - mora se znati točan dug i dionice koje bi Grad Zadar trebao preuzeti, a za sad je još uvijek prerano za neki suvisliji komentar, poručili su iz gradske uprave.