Nogometni klub Zadar nagomilao je ukupno čak dvadeset milijuna kuna poreznog duga i pripadajućih kamata, a problem će se riješiti tako što će taj dug Ministarstvu financija vratiti građani Zadra.

Vlada će na sutrašnjoj sjednici prihvatiti prijedlog Ministarstva financija kojim se tražbine od 20,034.396 kuna s Nogometnog kluba Zadar prenose na Grad Zadar. Grad će taj dug od dvadeset milijuna kuna "prebiti" pri preoblikovanju NK Zadar u sportsko dioničko društvo tako što će Grad postati vlasnik dionica u spomenutom iznosu.

Grad Zadar se također obvezuje da će, ako ikad bude prodavao svoj vlasnički udio u NK Zadar, u državni proračun uplatiti trideset posto prihoda ostvarenih na taj način.

Zbog golemog poreznog duga, Vlada je u rujnu prošle godine sličnu "operaciju" izvela i sa potraživanjima Ministarstva financija od NK Šibenik. Tada je prihvatila da se tražbina od 49,6 milijuna kuna s nogometnog kluba prenese na Grad Šibenik.

No, kako su poslije u Ministarstvu financija ustanovili da je dug NK Šibenika bio veći nego što su tada izračunali, Vlada će na današnjoj sjednici donijeti odluku prema kojoj će se na Grad Šibenik prenijeti još 4,7 milijuna kuna tako da će iznos ukupnih potraživanja od danas iznositi vrtoglavih 54,3 milijuna kuna.

U Vladi objašnjavaju da je zabuna nastala pri izračunu ukupnih dugova Nogometnog kluba Šibenik te je od ukupnog duga oduzeto 4,7 milijuna kuna, a koji se odnosi na rješenje pljenidbom novčanih sredstava Hajduka.