Početna konferencija projekta Doma za odgoj djece i mladeži Zadar „Za bolje sutra, za sretnija jutra" održana je u srijedu, 24. studenoga u prostoru Matice hrvatske Zadar.

Okupljenima su se obratili zamjenica ravnateljice Doma za odgoj djece i mladeži Zadar Ljiljana Šarić te ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA Marina Dujmović Vuković.

Nositelj projekta je Dom za odgoj djece i mladeži Zadar, a partner na projektu je Odgojni dom Bedekovčina. Projekt je u potpunosti financiran od strane Europskog socijalnog fonda u iznosu od 5.040.000,00 kuna, a vrijeme trajanje njegove provedbe je od srpnja 2021. do lipnja 2023. godine.

- Cilj projekta je pridonijeti procesu deinstitucionalizacije za djecu s problemima u ponašanju i djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Projekt omogućuje djeci s problemima u ponašanju i djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi izvaninstitucijske socijalne usluge na području Zadarske i Krapinsko-zagorske županije koje im osiguravaju ostvarivanje prava na život u zajednici. Projekt također omogućuje jačanje kapaciteta zaposlenika edukacijom i supervizijom te povećanje svijesti o procesu i potrebama ciljnih skupina provedbom kampanje, predstavila je projekt zamjenica ravnateljice Šarić.

Dodala je kako su Domu za odgoj djece i mladeži Zadar dodijeljena bespovratna sredstava u svrhu provedbe aktivnosti usmjerenih na deinstitucionalizaciju Doma kroz prelazak na organizirano stanovanje. Aktivnosti uključuju i sveobuhvatnu podršku korisnicima te zapošljavanje stručnjaka i osnivanje mobilnog stručnog tima.

- Kroz aktivnosti kao što su organizirano stanovanje, savjetovanje i pomaganje te organizacija poludnevnog boravak omogućit će se bolja kvaliteta socijalnih usluga za djecu i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju kao i za članove njihovih obitelji i udomiteljskih obitelji,  kazala je ravnateljica Dujmović Vuković.

Poručuje da je Agencija kao regionalni koordinator na raspolaganju ustanovama kako bi im pomogla oblikovati projekte kako bi se bespovratnim sredstvima radilo na jačanju kapaciteta stručnih službi, podizanju svijesti javnosti i unaprjeđenju kvalitete života.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalni koordinator pružat će stručnu i tehničku pomoć Domu u provedbi projekta. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge provedbe ne stvaraju financijski teret za korisnika. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., iz Europskog fonda za regionalni razvoj.