Na Izbornom zboru HSP-ove podružnice Zadar dosadašnji predsjednik mag. iur. Ivica Pintur ponovno je dobio povjerenje članica i članova. Za dopredsjednike su izabrani dipl. ing. prometa Šime Rušin i ing. strojarstva Mile Knežević. Za predsjednika Nadzornog odbora podružnice Zadar izabran je Mladen Jelinić., Marina Šegota za tajnicu a Ana Morić za rizničarku.

Iako je HSP zastupljen u skupštini Zadarske županije i u Gradskom vijeću grada Zadra, kao i u većini mjesnih odbora, HSP-ovci nisu zadovoljni rezultatima na lokalnim izborima. Napravljen je niz promjena po temeljnim ograncima kao i u samome izvršnome odboru podružnice.