Iako do isteka mandata aktualne ravnateljice Ane Dunatov ima još godinu dana, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sunce rapisalo je javni natječaj za imenovanje nove čelne osobe te ustanove predškolskog odgoja čiji je osnivač Grad Zadar.

- Na raspisani natječaj se neću javiti jer planiram od 1. siječnja 2022. godine otići u mirovinu, otkrila nam je razloge ranije objave natječaja sama Ana Dunatov koja DV Sunce vodi od samog osnivanja 1. travnja 2006. godine.

Tada se Sunce odvojio od DV-a Radost i počelo djelovati kao samostalna ustanova. U svom sastavu danas ima devet područnih objekata: Ciciban, Jazine, Smiljevac, Vladimir Nazor, Ričine, Duga, Maslačak, Tratinčica, i Kožino.

Nasljednik prve i dosad jedine ravnateljice Dječjeg vrtića Sunce mora imati najmanje pet godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja. Na posljednjem natječaju 2018. godine uz Dunatov javile su se još dvije kandidatkinje, a koliko ih sada biti znat će se nakon 18. listopada, dana do kada je otvoren natječaj. Kandidati koji ispunjavaju uvjete bit će pozvani na razgovor, a o rezultatima izbora bit će obaviješteni najkasnije 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.