Državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Šime Mršić i ravnatelj Uprave ribarstva Ante Mišura uručili su u petak gradonačelniku Biograda Ivanu Knezu Odluku o dodjeli sredstava u vrijednosti od 5.066.500,00 kn za projekt „Rekonstrukcija ribarnice Biograd na Moru" prijavljen na natječaj FLAG-a Lostura.

Projekt „Rekonstrukcija ribarnice Biograd na Moru" nalazi se u samom centru Biograda na Moru te predstavlja jedno od centralnih mjesta života svih mještana i posjetitelja. Lokacija je opremljena komunalnom infrastrukturom (javna elektroenergetska mreža, telekomunikacijska mreža, vodoopskrbni sustav). Postojeća, a i buduća ribarnica nalazi se u zajedničkom prostoru gdje se na jednom mjestu nalazi gradska tržnica i ribarnica. Projektni prijedlog koji je obuhvaćen ovom prijavom projekta odnosi se na Faza 1. radova iz Glavnog projekta koji se sastoje od izvođenja zgrade ribarnice (93,8 m²), rekonstrukcije dijela postojećeg zatvorenog prostora tržnice za prateće prostore ribarnice - garderobe sa sanitarijama i spremište (44,65 m²), natkrivanje prostora tržnice oko ribarnice (195,5 m²) i uređenje obloge poda prostora oko ribarnice, a po završetku građevinskih radova pristupiti će se opremanju objekta sa tehnološkom opremom.

- Projekt je podijeljen u dvije faze, a u prvoj fazi predviđena je obnova ribarnice. Financira se sredstvima iz EU i nacionalnim sredstvima i to u ukupnom iznosu od 5.066.500,00 kuna. Europskog novca je 85 %, a državnoga 15 %. Volimo se hvaliti da smo najribarskija županija i nije slučajno da ovaj projekt dolazi u Biograd. Moramo pratiti naše ribare s pratećom infrastrukturom. Ovim skraćujemo lanac opskrbe od ribara do građana. Radovi bi trebali početi vrlo skoro, već sada se može krenuti u javnu nabavu i od početka godine može se krenuti s radovima, a predviđeni je završetak do sljedeće sezone, naveo je Mršić.

Biogradski gradonačelnik Ivan Knez istaknuo je kako će ovi projektom dobiti bolje uvjete.

- Dosadašnja ribarnica nije bila adekvatna. Imat ćemo bolje sanitarne uvjete i općenite uvjete nego što je sada. Više neće biti "banaka". Uz kiosk ribarnicu kod hotela IN koje je već opremljena i za koju je u tijeku natječaj Biograd će imati dva objekta za prodaju ribe, naveo je gradonačelnik Ivan Knez.

Uručenju ugovora bili su nazočni župan Božidar Longin i pročelnik UO za pomorsko dobro, more i promet Krešimir Laštro.

„Ovo je samo začetak onoga što planiramo u Biogradu. Cilj nam je izmjestiti lučki promet izvan grada Biograda i izgraditi i ribarsku luku, koja bi uz Gaženicu i Lamjanu bila treća ribarska luka na području naše županije", rekao je župan Božidar Longin u Biogradu.