Grad Zadar godinama dobiva  od Instituta za financije peticu za transparentnost gradskog proračuna čime se gradske vlasti rado ponose i odlaze na svečane skupove gdje se uručuju te potvrde.

Prošlog tjedan je gradonačelnik Branko Dukić bio u Umagu na dvodnevnoj konferenciji o digitalizaciji na lokalnoj razini koja je u Gradu Zadar zapela.

Najnovija "petica" za proračunsku vidljivost nije vidljiva na stranici Grada Zadra. Na njoj je objavljen registrar ugovora javne nabave s podacima koji su zadnji put uneseni prije tri godine. U nazivu tog registra navodi se da je ažuriran u svibnju 2021. godine.

Međutim, za razliku od Zadarske županije ili možda Opće bolnice Zadar, javnost nema uvid u to s kim je i koliko novaca ugovoreno iz Gradskog proračuna.

Pitali smo u gradsku upravu zbog čega su (ne)transparentni pošto je taj izvor informacija jako važan za pošteno trošenje i upravljanje javnim financijama.

Dobili smo jako brzo opravdanje u kojem se ističe kako je zakonska obaveza da „naručitelj vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i da se Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene obvezno se moraju objaviti na internetskim stranicama, a sva pitanja vezana za objavu regulirana su Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, brzo su poslali su na naš upit nepotpisan odgovor iz gradske uprave.

U njemu se pozivaju na „kvaku 22" prema kojoj „članak 7. citiranog Pravilnika navodi da se registar ugovora i sve njegove promjene obvezno objavljuju u EOJN RH".

Nadalje se navodi kako "Grad Zadar ažurno vodi ovaj registar pa se svi podaci o sklopljenim ugovorima i okvirnim sporazumima mogu pronaći na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (EOJN RH).

Također, odluke o odabiru ponuda nakon postupka javne nabave koje potpisuje gradonačelnik se objavljuju u rubrici Odluke gradonačelnika, a one veće vrijednosti koje izglasava Gradsko vijeće u Glasniku Grada Zadra", odgovor je iz gradske uprave..

Tako kažu oni koji očito ne rade svoj posao i nisu ažurirali registar ugovora tijekom cijelog mandata gradonačelnika Branka Dukića. Odluke gradonačelnika ne znače i sklopljeni ugovori kao ni odluke Gradskog vijeća i nemaju nikakve veze s registrom ugovora javna nabave.  On postoji i mora biti objavljena na mrežnoj stranici Grada Zadra koja je namijenjena građanima i trebala bi biti odraz javnosti rada gradske vlasti.

U drugim gradovima postoje aplikacije za praćanje trošenje proračuna, dostupna naravno građanima čiji je to novac.

Uzvratno smo im postavili pitanje što po tom pitanju radi pročelnik za unutrašnju reviziju Krešimir Karamarko koji je pročelnik odjela u kojem postoji samo jedan zaposlenik i to revizor Branimir Vrkić.