U prostorijama Odvodnje danas je obavljeno uvođenje u posao izvođača radova na izgradnji sustava javne odvodnje sanitarnih otpadnih voda i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na području Grada Zadra.

Riječ je o najvećoj i najzahtjevnijoj cjelini projekta aglomeracije Zadar-Petrčane, koja je ugovorena s njemačkoj tvrtkom Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG. za vrtoglavih 258 milijuna kuna.

Uvođenje u posao podrazumijeva pregled i prijavu gradilišta, predaju građevinskih dozvola i ostale dokumentacije, imenovanje nadležnih ljudi, obilazak terena i slično. U sklopu cjeline nalazi se 20 potprojekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i 9 potprojekata vodoopskrbne mreže, a radovi će obuhvatiti ukupno 112 ulica.

- Prvi radovi će započeti u srpnju 2021. godine, a o posebnim regulacijama prometa i dijelovima grada gdje kreće gradnja, građani će se obavještavati na vrijeme, priopćili su iz Odvodnje.

Od direktora Grge Peronje doznajemo koje su četvrti odabrane za početak radova. Riječ je o Crvenim kućama, potezu između Bilog briga i "dvije pumpe", području Višnjika, konkretnije Put Gazića i Ulica Đure Basaričeka koja je odabrana kao prioritet jer nakon svake nakon svake jače kiše bude poplavljena. U srpanjskom rasporedu je i područje kod novih zgrada u blizini Gradskog groblja Belafuža (Ulica Franje Kuhača), te vrh Stanova, odnosno Ulica kraljice Mira uz okolne ulice.

- Na predjelu Ričine, ispod pruge, izgradit će jako značaj bypass kao preduvjet za kolektor u toj ulici, a koji se trenutno ne može koristiti, navodi Peronja pri kraju nabrojavanja.

Nakon odobrenja prometne regulacije, iz Odvodnje će poslati kartu svih odabranih ulica kako bi javnost imala bolji pregled dinamike izvođenja ovog značajnog zahvata. Prilikom odabira prvih lokacija u obzir su uzeti brojni faktori, među kojima je i ljetna sezona.

- Područje smo "napali" tako da ne smetamo i opterećujemo glavnu turističku sezonu, pa su tako izostavljeni ključni prometni koridori kao i turistički predjeli Diklo, Puntamika i Kolovare koji su u planu za rujan. Još jednom molim građane za strpljenje, ističe Peronja ističući važnost ovog projekta. Svima će, svakako, biti drago kada radovi završe.

Iz Odvodnje su dostavili i poduži popis aktivnosti koje uključuje ove cjelina:

Ovom cjelinom će biti obuhvaćeno proširenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Zadra te rekonstrukcija vodovodne mreže, što uključuje:

• 36.661 m gravitacijskih cjevovoda, 1.859 m tlačnih cjevovoda, 5 crpnih stanica, 112 ulica i 2.690 priprema za kućne priključke.
• sanaciju sustava odvodnje metodama bez raskopavanja u duljini od 1.500 m s rekonstrukcijom/sanacijom postojećih okana i kućnih priključaka
• rekonstrukciju sustava odvodnje zamjenom gravitacijskih cjevovoda u duljini od 1.286 m s rekonstrukcijom/sanacijom postojećih okana i kućnih priključaka te rekonstrukciju 865 m tlačnog cjevovoda
• nadogradnju CS Borik sa cjelovitom automatikom i NUS
• izvedbu spojnog cjevovoda uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Borik - UPOV Centar - 1.854 m gravitacijskih cjevovoda, 1.021 m tlačnih cjevovoda i 2 crpne stanice
• neizbježne rekonstrukcije sustava vodoopskrbe uslijed proširenja sustava odvodnje grada Zadra - 21.476 m vodoopskrbnih cjevovoda i 1.720 priključaka na vodoopskrbu.
U sklopu cjeline nalazi se 20 potprojekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i 9 potprojekata vodoopskrbne mreže, a radovi će obuhvatiti ukupno 112 ulica.

Potprojekti odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda:

1. "Mješovita kanalizacijska mrežu zapadnog dijela stambenog naselja Stanovi u gradu Zadru"
2. "Mješovita kanalizacijska mreža na području stambenog naselja Bili Brig u gradu Zadru"
3. "Gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda koji gravitiraju na javni sustav odvodnje u ulici Jakova Šubića od Cezana i izgradnja kolektora na području MO Višnjik (dvije faze izgradnje)"
4. "Crpna postaja "Park" s pripadajućim kolektorima i tlačnim cjevovodom cjelina 3 - 3. faza izgradnje"
5. "Oborinska i fekalna kanalizacijska mreža MO Belafuža- 1. i 2. faza izgradnje"
6. "Kanalizacijsku mrežu na dijelu područja MO Crvene kuće u gradu Zadru"
7. "Zaštita obalnog mora: Crpna postaja "Dražnice" u Diklu s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima
8. "Zaštita obalnog mora: Crpna postaja ″Diklo″ i "Diklo 1" u Diklu s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima"
9. "Rekonstrukcija kolektora odvodnje otpadnih voda u Ulici Gradišćanskih Hrvata i Ulici put Gazića u gradu Zadru"
10. "Tlačno-gravitacijski cjevovod fekalnih otpadnih voda u Ulici Put Nina i Benka Benkovića i crpna stanica Petrići"
11. "Izgradnja kolektora u Put Murvice"
12. "Crpna postaja Park s pripadajućim gravitacijskim kolektorima i tlačnim cjevovodom cjelina 2 faza (Izmjena lokacijske i građevinske dozvole)"
13. "Crpna postaja Maestral s pripadajućim gravitacijskim kolektorima i tlačnim cjevovodom (Izmjena lokacijske i građevinske dozvole)"
14. "Rekonstrukcija cjevovoda odvodnje u Ulici Put Petrića i Ulici Miroslava Krleže u Zadru"
15. "Izgradnja gravitacijskog cjevovoda unutar križanja Žmirići"
16. "Izgradnja tlačnog cjevovoda od CS UPOV-a Borik do križanja Žmirići, te opremanje i automatika CS UPOV Borik"
17. "Izgradnja gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica CS Kolovare 1 i CS Kolovare 2 i tlačnih cjevovoda"
18. "Izgradnja gravitacijskog cjevovoda - Spoj Ulice braće Miroslava i Janka Perice na CS Gaženicu"
19. "Opremanje CS Borik i sanacija tlačnog cjevovoda"
20. "CIPP sanacija obalnog kolektora u Boriku"

Potprojekti rekonstrukcije vodoopskrbne mreže:
1. "Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže područja MO Crvene kuće u gradu Zadru"
2. "Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže zapadnog dijela stambenog naselja Stanovi u gradu Zadru"
3. "Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže stambenog naselja Bili brig u gradu Zadru"
4. "Izgradnja (zamjena) vodovodne mreže u MO Diklo"
5. "Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže istovremeno s izgradnjom kanalizacijske mreže na području MO Belafuža"
6. "Rekonstrukcije vodoopskrbe uslijed izgradnje sustava odvodnje cjeline CS Park"
7. "Izgradnja vodovodne mreže (rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže istovremeno s izgradnjom kolektora odvodnje otpadnih voda koji gravitiraju na javni sustav odvodnje u ulici J. Šubića od Cezana i kolektora područja MO Višnjik)"
8. "Rekonstrukcija vodoopskrbe u ulici Put Petrića i ulici Miroslava Krleže u Zadru"
9. "Rekonstrukcija vodoopskrbe uslijed izgradnje crpne postaje Maestral s pripadajućim gravitacijskim kolektorima i tlačnim cjevovodom"

Ukupna vrijednost do sada potpisanih ugovora po projektu Aglomeracije Zadar-Petrčane je 528.879.610,34 HRK od čega će 313.659.754,75 HRK biti financirano putem bespovratnih sredstava EU.