Gradnja škole na području Crvenih kuća zadarska je priča duga 10 godina. U planu javne nabave Grada Zadra za 2021. godinu predviđeno je 700 tisuća kuna za usklađanje postojeće projektne dokumentacije, dok se za voditelja projekta novelacije projektne dokumentacije OŠ Crvene kuće u skladu s novim propisima planira javna nabava s procjenom od 100 tisuća kuna.

Prije više od 10 godina tu je projektnu dokumentaciju izradio Capital Ing, zagrebačka firma u (su)vlasništvu Zlatka Tomčića, koji je prije toga bio predsjednik Sabora RH.

On je taj posao od Grada Zadra dobio za 224.000 kuna bez PDV-a. Tada su iz Hrvatske komore arhitekata najavljivali kako će ih tužiti zbog damping cijene u čemu je najglasniji bio zadarski arhitekt Igor Pedišić. On je kao autor DPU Crvene kuće i sudionik natječaja za izradu projektne dokumentacije za školu, upozoravao da za tu cijenu ne može biti dobrog projekta.

Hoće li Capital ing, kao što se pokazalo u slučaju Centra za mlade, popravljavati i nadograđivati svoj projekt ili će prema javnoj nabavi za to biti izabrana neka druga arhitektonska kuća?

Gradnju škole na Crvenim kućama u razdoblju 2010. - 2013. godine, Capital Ing je svrstao u svoje stručne reference.

Škola se trebala graditi europskim novcima, ali je i to propalo polovicom prošlog desetljeća.
Gradska vlast Branka Dukića ima najnoviji plan. On je iznesen u srpnju prošle godine kada su objavili kako je Zadarska nadbiskupija "preuzela dio financijskih obveza Grada što je omogućilo financiranje škole na Crvenim kućama".

Resorni pročelnik Joso Nekić ovako je protumačio taj preokret u do tada čvrstom partnerstvu Grada Zadra i Zadarske nadbiskupije:

- Oni smatraju da mogu samostalno dobiti sredstva i samostalno izgraditi školu. To će biti škola s pravom javnosti te ćemo mi dobiti jednu redovitu školu gdje će osnivač biti Zadarska nadbiskupija. Ovo je fenomenalna stvar jer ćemo sredstva koja smo namjeravali uložiti u školu na Bokanjcu moći uložiti u izgradnju škole na Crvenim kućama te ćemo umjesto jedne izgraditi dvije škole, najavio je pročelnik Nekić.