Volonterski centar Zadar započeo je s provedbom projekta "Pokretačka snaga volonterstva", kojim će pokušati povećati broj volontera na području Zadarske županije, educirati nove koordinatore volontera i volontere, s naglaskom na volonterske aktivnosti pružanja pomoći u učenju (instrukcija) djeci iz socijalno i materijalno ugroženih obitelji te razvoj inovativnih programa volontiranja - „Mladi za stare".

Volonterski centar je na Pozivu za prijavu dvogodišnjih programa volonterskih centara za 2021. i 2022. godinu dobio financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Partneri na projektu su Grad Zadar, Zadarska županija, Centar za socijalnu skrb Zadar, Dom za starije i nemoćne osobe Zadar, Dom za odgoj djece i mladeži Zadar i Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje.

Dosadašnjom suradnjom s Domom za odgoj djece i mladeži koji uočeno je da se djeca i mladi, korisnici tih volonterskih angažmana, mogu lakše integrirati u lokalnu zajednicu, ali i razviti nova znanja i vještine, dok volonteri stječu bitne vještine za daljnje obrazovanje,odnosno za rad u struci. S volonterima Doma za odgoj djece i mladeži Zadar organizirat će se edukacija o volonterstvu s naglaskom na volontere pomagače u učenju, kao i supervizijski susreti u kojima će se steći znanja vezana uz pomoć u učenju i organiziranje radionica za djecu u poludnevnim boravcima Doma za odgoj djece i mladeži Zadar. U program podučavanja bit će uključeni učenici u riziku od poremećaja u ponašanju odnosno socijalne isključenosti pod nadzorom Centra za socijalnu skrb Zadar.

Kao vid ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa, a u suradnji s Domom za starije i nemoćne osobe Zadar, osmišljen je program koji bi njihovim korisnicima omogućio održavanje komunikacije s obitelji i prijateljima s ciljem očuvanja mentalnog zdravlja. Tako će za korisnike nabaviti tablete te organizirati volonterski program u kojem će volonteri podučavati starije osobe korištenju tableta, koji im, osim komunikacije s drugima, mogu služiti i za istraživanje vlastitih interesa. Starije osobe će se također upoznati i sa sustavom „e-Građani". Time će se potaknuti i poboljšati solidarnost među generacijama u smislu korištenja potencijala mladih generacija za pružanje raznih oblika pomoći starijim građanima, kao i prijenos znanja i iskustava starijih na mlađe generacije.

U suradnji sa Sveučilištem u Zadru provest će istraživanje o stavovima volontera koji su sudjelovali u pojedinim volonterskim angažmanima. Tijekom projekta provodit će i uobičajene aktivnosti: objavu volonterskih angažmana i spajanje volontera s organizatorima volontiranja; edukacije "Biti volonter" itd.