Promjenom direktora Nasada, došlo je i do povećanja novca namijenjenog za održavanje zelenih površina kojeg raspoređuje Odjel za komunalne poslove vođen pročelnikom Robertinom Dujelom.

U lanjskom planu za tu je namjenu bilo 9 500 000, a ove godine čak dva milijuna više. Za održavanje čistoće javnih površina, u programu Odjela za komunalne poslove je sto tisuća kuna manje negoli godinu dana ranije.

Iako je izborna godine, komunalna politika Grada Zadra, sudeći prema planu javnih potreba, planira prepoloviti iznos za održavanje nerazvrstanih cesta. U 2020. godini za tu namjenu plan je bio 11. 500 000 kuna, pola milijuna manje nego li u 2019, a za ovu godinu plan je svega 5 930 000 kuna.

Je li to shodno iznosu ugovora koji će se potpisati s izvođačem radova koji je za 4 godine ponudio da će održavati ceste za 18.5 milijuna kuna, a procjena Grada Zadar je bila 30 milijuna kuna?

Pročelnik Robertino Dujela povodom sumnje da će se na to plaćati dodatni radovi, najavio je mehanizme pravnog osiguranja u ugovoru. U samom programu održavanja cesta, lani je bio planiran iznos od 3. 6 milijuna kuna za održavanje javno-prometnih površina, obnove pločnika, uređenja nogostupa... Za ovu godinu to se ne vodi pod održavanje nerazvrstanih cesta.

Plan za 2021. i plan za 2020. godinu

Uz iznos od 4 milijuna kuna, uvedena je nova rubrika održavanja ostalih javnih površina na kojima nije dopušten promet motoriziranih vozila. To baš i nije točno, jer se u određeno vrijeme odvija od Grada dopušten promet dostave i ostalih vozila pješačkom zonom.

Četiri milijuna kuna planira se utrošiti u "Održavanje ostalih javnih površina", što bi bili trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta i ostale javne površine.

Voljeli bi pomisliti kako će komunalci napokon urediti gornji dio Kalelarge, odnosno promijeniti kamene ploče zdrobljene pod težinom motoriziranih vozila, vidljive u foto-galeriji Krešimira Sorića.