Odlukom o izboru banke za obavljanje poslova platnog prometa Proračuna Zadarske županije  od 8. lipnja ove godine župan Zadarske županije odabrao je ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka kao banku za obavljanje poslova platnog prometa i bankarskih usluga. Do sada je to bila OTP banka.

Svi prihodi i primici, rashodi i izdaci proračunskih korisnika uplaćuju se, odnosno isplaćuju sa IBAN računa Zadarske županije, putem njihovog RKP-a (broj iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika). 

Novi žiro račun Zadarske županije kod ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., Rijeka je: HR4424020061800013007. Za potrebe uplata iz inozemstva SWIFT adresa (BIC): ESBCHR22.

Sve ostalo što se tiče uplata prihoda, a odnosi se na pozive na broj kod pojedinih vrsta prihoda ostaje nepromijenjeno.