Učenici Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole Zadar se pripremaju za tržište rada i poduzetništvo u stvarnom radnom okruženju te stjecanje radno iskustvo prema europskim standardima u Zaragozi, gdje je praktična nastava planirana za iduću školsku godinu. 

EU projekt „Nove prilike za rad i učenje" razvijen je kako bi se učenicima omogućilo obavljanje praktične nastave u prikladnim poslovnim organizacijama u španjolskom gradu Zaragozi. Opći cilj projekta je omogućiti učenicima primjenu i nadopunu stručnih znanja stečenih kroz redovno obrazovanje u stvarnom radnom okruženju te stjecanje radnog iskustva prema europskim standardima, uz usvajanje radne etike, znanja i kompetencija koje će učenike pripremiti za tržište rada, samostalnost u radu, poduzetništvo te usmjeravanje nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja.

Prema Odluci o dodjeli financijske potpore i Odluci o dodjeli OLS licence, za program Erasmus+, Ključna aktivnost 1 za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, od strane Agencije za mobilnost i projekte Europske unije prihvaćen je projektni prijedlog Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole pod nazivom „Nove prilike za rad i učenje" u iznosu od 89 944 EUR-a.

Na projektu mobilnosti sudjelovat će 30 učenika obrazovnih profila ekonomist, komercijalist, upravni referent, poslovni tajnik te prodavač. Učenici će svoju praksu provoditi u tvrtkama čije područje rada obuhvaća znanja i kompetencije koje učenici usvajaju u redovnom školovanju i praktičnom radu u okviru svoje struke, a koja trebaju biti nadopunjena.

Partner na projektu je udruga Mundus, neprofitna organizacija čija je glavna djelatnost upravljanje projektima osposobljavanja i međunarodne mobilnosti u vidu stručne prakse, volontiranja, razmjene, tečajeva za mlade ljude i profesionalce koji rade s mladima te promicanje obrazovanja o vrijednostima interkulturalnog učenja ili volontiranja putem neformalnog obrazovanja.

- Provedbom ovog projekta očekujemo postizanje višestrukih rezultata. Prije svega učenici će unaprijediti osjećaj vlastite vrijednosti te sigurnost u usvojena stručna znanja i vještine, prihvatiti međukulturalnost kao jednu od vrijednosti Europske unije. Unaprjedit će se ključne kompetencije i vještine, posebno s obzirom na njihovu relevantnost za tržište rada. Potaknut će se veća kvaliteta i izvrsnost u internacionalizaciji ustanove. Povećat će se i svijest o važnosti cjeloživotnog učenja u europskom kontekstu te unaprijediti međunarodna dimenzija obrazovanja i osposobljavanja u školi. Također, poboljšat će se podučavanje i učenje jezika te poticanje jezične i kulturološke raznolikosti, izjavila je Zdenka Sršen Juričević.

Ostvareni rezultati dodatno će profilirati školu kao kvalitetnu ustanovu za strukovno obrazovanje uz razvijenu europsku dimenziju obrazovanja. Stečena znanja i iskustva nastavnika iz projektnog tima primijenit će se za osuvremenjivanje kurikuluma postojećih nastavnih programa, u skladu s potrebama tržišta rada i razvojnim planom škole. Škola će postati privlačnija novim naraštajima te će tako i upisivati kvalitetnije učenike u prve razrede.