Trgovačko društvo Punta Skala d.o.o. kao ovlaštenik koncesije dostavilo je dana 11.03.2020. dopis kojim obavještavaju Zadarsku županiju kao davatelja koncesije da će pristupiti radovima na vraćanju pomorskog dobra-plaže u stanje koje je prethodilo olujnom nevremenu s valovima od dana 23.12.2019. godine, potvrdio nam je to na naš upit pročelnik Krešimir Laštro.

Oni su, također, dobili i dva rješenja Inspektora sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Zadar, navodi se u istoj službenoj informaciji, onaj od 13. ožujka, kao i onaj od 7. travnja.

Iako sigurnost plovidbe nema nikakve veze s radovima na pomorskim dobrom, ostalo je nejasno je li inspekcija Lučke kapetanija ustvrdila radi li se o nedopuštenom nasipanju pomorskog dobra zbog čega su zabranili radove. Prvi put je "donesena usmena zabrana radova, dok je koncesionar izvoditelju radova naložio uklanjanje materijala s obale". Najnovijim rješenjem, prema informaciji iz Ministarstva pomorstva "inspekcija Lučke kapetanija" privremeno je zabranila koncesionaru radove na uređenju plaže. Ona će biti na snazi dok se s davateljem koncesije, Zadarskom županijom, ne utvrdi jesu li u pitanju dopušteni radovi, koji su u skladu s koncesijskim ugovorom".

Pročelnik Laštro tek je napisao kako "sukladno Ugovoru, ovlaštenik koncesije ima pravo ishoditi akte kojima se dozvoljava gradnja, izgraditi i koristiti dok traje koncesija sve građevine sukladno Detaljnom planu uređenja turističkog naselja "Punta Skala" i zone stanovanja." On podsjeća kako je taj ugovor iz 2008. godine s aneksima iz 2009. i 2019 godine kada je s TD Punta Skala iz Županije potpisan ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje pomorskog dobra - plaže, s mogućnosti ograđivanja i naplate ulaska na plažu, na dijelu k.o. Petrčane.

U koncesiju je dano ukupno 36.156 m2 pomorskog dobra, od čega je morski dio površine 14.048 m2, dok kopneni iznosi 22.108 m2, na rok od 20 godina od dana zaključenja Ugovora, navodi se u službenoj informaciji iz Zadarske županije.

Pitali smo i tko su članovi Povjerenstva (tog podatka nema na stranici Zadarske županije) koji kontroliraju koncesionirana područja i plaćanje ugovorenih naknada. Dobili smo zapanjujuću informaciju, odnosno link na županijski Glasnik iz 2012. godine, kada je imenovano povjerenstvo. U njemu je Nediljko Sjauš, inspektor za pomorsko dobro pri Lučkoj kapetaniji, dok su članovi osobe koje su promjenjive više nisu po službenoj dužnosti, kao primjerice Marija Pavlović Palčok koja već 7 godina nije pročelnica Odjela za provedbu dokumenata u građenju koji je odavno ukinut, kao i županijski odjel iz kojeg je Ljiljana Marelić, također ing.građ. Član je i Radoslav Inić, voditelj Službe za prekršajni postupak u Ministarstvu financija.

Naravno da se nameće pita je li to Povjerenstvo aktualno i aktivno te izlazi li na terene po kojem su, kako se navodi u istoj odluci, trebali biti plaćeni 200 kuna po osobi uz troškove puta. I je li inspektor Sjauš kao član Povjerenstva trebao znati da je Županija odobrila sporne radove za koje javnost i dalje ne zna je li to sanacija plaže (koja u naravi to nije) ili se uređuje pomorsko dobro, za što bi koncesionari trebali imati projektni dokument i dozvolu te suglasnost Lučke kapetanije.