Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. ožujka 2020. godine donijela rješenju o imenovanju Marije Pletikose predsjednicom Vijeća za djecu, te razrješenju njezine prethodnice dr. sc. Maje Vučinić-Knežević.

Vijeće za djecu osnovano je radi zaštite i promicanja prava djece te ostvarivanje ciljeva Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Vijeće sustavno prati primjenu Konvencije UN-a o pravima djeteta i ostalih međunarodnih i nacionalnih akata koji se odnose na područje zaštite i promicanja prava djece te će Vladi Republike Hrvatske predlagati mjere za unaprjeđivanje rada u tijelima koja u svojoj nadležnosti imaju poslove u vezi zaštite djece i ostvarivanja njihovih prava.

Pletikosa trenutačno obnaša dužnost državne tajnice u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.