Putem javnog natječaja Grad Zadar traži pružatelja usluga čišćenja uredskih prostorija.

Iz natječaja je vidljivo kako gradska uprava u godinu dana na čišćenje planira potrošiti 120 tisuća kuna, odnosno 10 tisuća kuna mjesečno.

Krajnji rok za dostavu ponude je 28. siječnja do 14 sati, bez obzira na način dostave. Ne postoje servisi za čišćenje s kojima je Grad u sukobu interesa.