Luka Zadar je, prema najavi iz Lučke uprave Zadar, bila obavezna sanirati Gaženičku cestu koja prolazi kroz lučko područje za koje to poduzeće u kineskom vlasništvu ima koncesiju. Kako su to napravili, može se vidjeti jedino iz fotografija, jer se do direktora Luke, Maria Devošića, ne može doći. On je više u Zagrebu negoli u Zadru.

Gaženička cesta sanirana je tako da je sada kombinacija starog asfalta i novih zakrpa. Do sada je stanje te ceste, u dijelu koji prolazi od nadvožnjaka do terminala Croduxa, bilo tragično. 

Ali to za vozače više i nije važno, jer to više i nije javna cesta izlomljenog starog asfalta i otvorenih rupa, bez komunalne opreme. Iz Luke su postavili znakove, a prošlog tjedna je bila i ograda, vjerojatno zato što su radovi bili u tijeku. I sada imamo jednu tragikomičnu situaciju da je dio Gaženičke ceste, uz koju se nalaze preostali pogoni, poput Kepola, Tvornice kruha, s druge strane Adrie, javna cesta koja u nastavku to više nije.

Iz Luke smo naknadno dobili informaciju kako je "cesta djelomično zakrpana, te se ne smatra sanirana. Otklonjena su kritična ulegnuča i nastale rupe rezanjem ostalog asfaltnog dijela, nabijanjem novog drobljenog kamenog materijala i prekrivanje novim asfaltnim slojem. Luka Zadar d.d. ima u planu za sanaciju ove godine obnoviti kompletnu cestu, ali sam početak ovisi o drugim ugovornim obvezama koje Luka Zadar d.d. mora ispoštovati, najavio je direktor za tehničke poslove Filip Fabijanić.

Prvi dio ceste trebao bi biti u vlasništvu Grada Zadra koji je time obavezan i održavati je. Taj dio kolnika je u puno boljem stanju nego što je to dio  ceste koja je službeno pretvorena u lučku - internu cestu. U Luci su, očito, ocijenili da im za postojeći lučki promet bolja prometnica ne treba.