ZADAR- Koliko će trajati sanacija Zrmanje nakon onečišćenja od mazuta koji je iscurio s kišom iz propale tvornice glinice te kolika će se količina disprezanata upotrebiti, pitanja su koja smo uputili Državnom inspektoratu.

Oni su, naime, na pritisak javnosti, izašli na teren, poduzeli i donijeli rješenje o čišćenju. Bilo je to prošlog petka, kada je sanacija počela pred televizijskim kamerama i foto-aparatima.

Iz Državnog inspektorata su nam jučer brzo odgovorili, a nisu dali odgovore na tražena pitanja:

Dana 3. siječnja 2020. godine Vodopravna inspekcija Državnog inspektorata je bila u kontroli izvršenja Rješenja te je utvrđeno da se rješenje provodi odnosno na lokaciji onečišćenja podno naselja Maričići (kod stabla smokve) na sanaciji su zatečen tri djelatnika ovlaštene pravne osobe Ind-eko d.o.o. Rijeka. Onečišćeni šaš na močvarnom tlu se tretira sredstvom za odmašćivanje, a vodena površina oko onečišćene vegetacije se prekriva upijajućim krpama. U vodotok oko tretiranog područja su postavljene dvije upijajuće brane ukupne dužine 60 m. Tretiranje se, sukladno rješenju vodopravnog inspektora, provodi uz nadzor stručne osobe Hrvatskih voda.

Nadalje, o rezultatima uzetih uzoraka vode rijeke Zrmanje, nakon dostavljenog izvješća Zadarskog zavoda za javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, informirat ćemo naknadno kao i o ponovnom kontrolnom nadzoru izvršenja rješenja, navodi se u informaciji iz Državnog inspektorata.

Kakve će biti posljedjice izabrane metode sanacije, to će se tek utvrditi. Ona je odgovornost Hrvatskih voda. Naime, prema sugestiji stručnjaka iz tog područja koju smo dobili, podrezivanje onečišćenog dijela šaša bila bi ekološka metoda sanacija umjesto korištenja disperznata, koji u dodiru s mazutom postaju agresivni u odnosu na okoliš. Postoji li u odabranoj metodi procjena rizika, pitanje je koje treba postaviti s obzirom na životni značaj Zrmanje.