U Zadarskoj županiji od 1. siječnja na snagu je stupio Pravilnik o načinu evidentiranja dolaska na rad i kontrole radnog vremena službenika i namještenika Zadarske županije. Dnevno radno vrijeme svakog radnog dana traje 8 sati, i to zimi od 7,30 do 15,30 sati, a ljeti od 7 do 15 sati.

Prisustvovanje na radu te ulazak i izlazak iz zgrade kao i razlog izlaska, službenici i namještenici dužni su evidentirati kontrolnom karticom pri svakom ulasku i izlasku. Prilikom izlaska iz zgrade dužni su se javiti neposredno nadređenom službeniku, a pročelnici upravnih tijela županu. Izlist kontrole evidencije ulazaka i izlazaka u zgradu pročelnici će dobiti do zadnjeg radnog dana u mjesecu.

Izostanci s posla službenika i namještenika s kojima nije upoznat pročelnik odjela smatrat će se neopravdanim izlaskom i umanjit će se od fonda radnih sati. Do postavljanja uređaja s kontrolnom karticom u onim zgradama u kojima uređaj nije postavljen, kontrola će se obavljati ručnim upisom zaposlenika u knjigu evidencije radnog vremena. Novim pravilnikom prestao je vrijediti stari, donesen još 2008. godine, za vrijeme župana Stipe Zrilića.