Zadnji je dan javnog natječaja kojim se u Policijsku upravu zadarsku na određeno vrijeme prima ukupno šest djelatnika.

Riječ je o zamjenama zbog duže odsutnosti pojedinih službenika. Tako Odjel za upravne poslove traži upravnog referenta, Služba policije daktilografa, Odjel za tehniku policijskog tehničara za komunikacije, dok Postaja prometne policije Zadar, koja je trenutno bez načelnika, zapošljava stručnog referenta za poslove prekršajnog postupka baš kao i Policijska postaja Biograd. U Policijskoj postaji Obrovac otvoreno je pak radno mjesto upravnog referenta. Uvjeti koje kandidati moraju zadovoljiti su srednja stručna sprema, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima te položen državni stručni ispit.

Kako doznajemo, ovih dana bit će raspisan i interni natječaj za načelnika Postaje prometne policije Zadar. S tog je mjesta nakon skandala u MUP-u nedavno smijenjen Luzarijo Kulaš koji je, na zahtjev načelnika PU zadarske Antona Dražine, premješten na nižu poziciju.