Anonimni studenti ili djelatnici Sveučilišta u Zadru poslali su medijima prosvjednu notu zbog predstavljanja knjige dr. sc. Tončija Matulića "POBAČAJ - drama savjesti", najavljenog u ponedjeljak. 9. listopada u 19:30 u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru.

- Iako je predstavljanje autorskih radova zadarskih znanstvenika i znanstvenica te drugih važnih znanstvenika/ca uobičajena praksa te isto pravo imaju i članovi/ice Teološko-katehetskog odjela, u ovom slučaju je situacija značajno drugačija.

Ako i zanemarimo činjenicu da ovaj odjel postoji kao sastavnica Sveučilišta u Zadru, dok je potpisivanje posebnih ugovora Katoličko bogoslovnog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu izazivalo negodovanje šire javnosti zbog pogodovanja jednoj vjerskoj zajednici i njenim članovima/icama prilikom zapošljavanja, organiziranje ovakvog događaja u sekularnoj i javnoj visokoobrazovnoj ustanovi i dalje je problematično.

Predstavljanje knjige „POBAČAJ-drama savjesti" dio je javne kampanje u kojoj pozivajući se na vjerske dogme, katoličko poimanje morala i kanonsko pravo, crkvene organizacije nastoje takav sustav vrijednosti ozakoniti i nametnuti svim građanima i građankama Republike Hrvatske neovisno o njihovoj vjerskoj pripadnosti i skupu vrijednosti. Tome u prilog govori činjenica da Inicijativa „40 dana za život" promovira ovaj događaj i izjava gospodina Matulića za portal Prolife.hr: „Donijeti zakon kojim bi se zabranio pobačaj značilo bi pokazati da smo opredijeljeni za život, da dostojno branimo ustavno načelo koje brani pravo svakoga ljudskog bića na život". Dakle, radi se o političkoj kampanji kojom se katoličke dogme supostavljaju zakonodavstvu Republike Hrvatske i kojom se diskriminiraju žene kao građanke Republike Hrvatske jer im se nastoji oduzeti ljudsko pravo autonomije nad vlastitim tijelom, a sve pod argumentom prava embrija na život, dok hrvatski Ustav na kojeg se pozivaju, u skladu sa svim međunarodnim pravnim aktima, sva prava i slobode dodjeljuje ljudima po rođenju.

Prema članku 6. Statuta Sveučilišta u Zadru, djelovanje Sveučilišta se temelji na autonomiji i poštivanju i afirmaciji ljudskih prava i sloboda, a prema članku 4. Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zadru moralna je obveza i pravo svakog člana i članice sveučilišne zajednice poštovati ljudsko dostojanstvo i sva prava koja iz njega proizlaze.

Dopuštanjem da se ovakav događaj održi u njegovim prostorijama, Sveučilište u Zadru implicitno je zauzelo poziciju podržavatelja ove političke kampanje ustupajući im vlastite resurse (prostor) te usto dalo znanstveni legitimitet crkvenim dogmama, pri čemu je osnovno načelo znanosti opovrgavanje, a dogme neupitnost. Uplićući se u ovu osjetljivu političku temu, Sveučilište u Zadru prekršilo je načelo političke neutralnosti i akademske nepristranosti, načelo otvorenosti, vlastiti Statut i Etički kodeks, a pored toga i Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima i Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena jer ovim ne poštuje dostojanstvo studentica koje jesu ili će iskoristiti pravo na zdravstvenu mjeru prekida trudnoće.

Stoga kao članovi i članice Sveučilišta u Zadru, apeliramo na upravljačke strukture da kao znanstvena ustanova u Republici Hrvatskoj otkaže predstavljanje knjige dr.sc. Matulića u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru i službeno se očituje o ovom događaju", stoji u prosvjednoj noti.

 

OČITOVANJE SVEUČILIŠTA

Sa Sveučilišta u Zadru reagirali su na navode iz anonimnog pisma upućenog medijima.

- Autor knjige koja će se predstaviti na Sveučilištu u Zadru je redoviti profesor Sveučilišta u Zagrebu. Na predstavljanje koje je javno može doći tko god zaželi i u akademskom duhu nakon predstavljača ima pravo iznijeti svoje stavove koji se ne podudaraju s autorovim stavovima i/ili stavovima predstavljača.

Jedna od društveno odgovornih uloga svakog sveučilišta je da bez tabua o različitim društvenim temama bude platforma za raspravu, uvažavajući pri tome standarde akademskog pluralizma mišljenja i čestitosti. U skladu s time znanstvenici, studenti i drugi dionici na Sveučilištu u Zadru imaju mogućnost posve legitimno i slobodno iznijeti različite pristupe i stavove koji se odnose na život i djelovanje čovjeka.

Nismo u mogućnosti unaprijed donositi bilo kakvu osudu ili prosudbu o predstavljanju knjige koje je anonimnim prijaviteljima sporno, a kamo li na temelju naslova knjige koja će se predstaviti utvrditi da su prekršeni akti Sveučilišta u Zadru, stoji u očitovanju.