Grad Zadar raspisao je natječaj za sanaciju opasnog križanja Puta Biliga i Hrvatskog sabora, a vrijednost radova procijenio precizno na - 495.000 kuna (bez PDV-a).

Do cijene se nije došlo temeljem procjene o visini radova ili po prethodnim iskustvima, već po tome što, sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi, navodi se u tekstu natječaja, "za nabavu robe, usluga i radova procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 (500.000,00) kuna - jednostavnu nabavu, Naručitelj ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi". Da je cijena viša za samo 5.000 kuna, trebalo bi poštivati "dosadni" zakon, ovako će Grad Zadar odabrati ponuđača a na obavijest o odabiru ili poništenju nije dopuštena žalba.

Predmet projekta, kojega je izradio Davor Dobrović iz Donata d.oo., je sanacija ulice Put Biliga od križanja s Hvarskom i ulicom Put Pudarice do križanja s Ulicom Hrvatskog sabora. Ukupna duljina zahvata iznosi 285 metara. Put Biliga nema uređenih nogostupa, ali je zato maksimalni uzdužni nagib 11.50 %, na samom spoju s Ulicom Hrvatskog sabora.

Projektom je predviđena sanacija habajućeg sloja na ulici Put Biliga od križanja s ulicama Put Pudarice i Hvarske ulice do križanja s Ulicom Hrvatskog sabora. Ukupna duljina sanacije iznosi 285 metra. Predviđena je i zamjena dotrajalih poklopaca šahtova mješovite odvodnje. Na području križanja s Ulicom Hrvatskog sabora predviđeno je proširenje kolnika od 3 metra za desnog skretača u duljini oko 40 metara. Zbog radova će biti potrebno provesti privremenu regulaciju prometa.

Krajnji rok za dostavu ponude je 4. listopada 2019.god. do 14 sati, bez obzira na način dostave.