Zadarski D&Z za dvije nove prometnice izradio je projektnu dokumentaciju na osnovu koje Grad Zadar traži izvođača radova u koje je spreman investirati 5.8 milijun kuna bez PDV-a.

Prvi je natječaj za gradnju pristupne ceste na novo gradsko groblje u Crnom, a drugi za prvu fazu izgradnje prometnice kroz buduću poduzetničku zonu Crno. Procijenjena vrijednost radova 221 metar duge prometnice do groblja s komunalnom infrastruktorom je 2. 3 milijuna kuna.

Za gradnju prvih 110 od 424 metra duge prometnice, u području koje ima samo  zemljane puteve, procjena vrijednosti je 3.5 milijun kuna. Gotovo tri milijuna kuna, Grad Zadar je platio otkup dijela zemljišta od Hrvatskih šuma za gradnju zone Crno koja je planirana prije više od 10 godina na površini od 400 hektara.

Izrada projektne dokumentacije za komunalno opremanje zone Crno ugovorena je 2012. godine. Gradska tvrtka Poduzetnički inkubator ugovorila je taj posao Zajednicom ponuditelja D&Z d.o.o. Zadar i Građevinskim projektom d.o.o. Šibenik za milijun kuna plaćenih iz gradske blagajne i s rokom od 90 dana. Isti taj  Građevinski projekt iz Šibenika je izradio projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju državnih cesta kroz Zadar u režiji Hrvatskih cesta, gdje je D&Z bio dio nadzora.

Za razliku od nogostupa koji na Ulici Nikole Šubića Zrinskog nije u skladu s Prostornim planom, na budućoj cesti kroz zonu Crno, pločnik uz četverotračni kolnik bit će širok s obje strane 1.60 metara. Koridor buduće prometnice sastoji se od četverotračnog kolnika, širine 2 x 7,00 m te obostrane pješačke staze širine po 1,60 m, odvojene od kolnog prometa zelenim pojasom, širine po 2 metra. S jedne strane bit će biciklistička staza, širine 1,60 metara, navodi se u projektnoj dokumentaciji za koju je 2013. godine ishodovana lokacijska dozvola.

Ta će prometnica povezivati poduzetničku zonu Crno i novo gradsko groblje Grada Zadra s državnom cestom D8 (preko prometnice Poslovne zone Murvica Jug).

Prema uvjetima javne nabave, za jednu i za drugu cestu planiran je rok od 180 dana od uvođenja u posao. Ukoliko se dogodi jedan te isti izvođač radova, koji će biti ekonomski najpovoljniji, kako će to biti izvedeno na gradilištu u Crnom, znat će se dogodine.