U Velikoj vijećnici Grada Zadra danas su u razmaku od pola sata održane dvije mirne i kratke javne rasprave o stavljanju izvan snage dva Detaljna plana uređenja - zone trgovinskog velecentra "Vrilo" te dijela MO Jazine. Ovaj je postupak rezultat donošenja IV. izmjena i dopuna višerazrednog Prostornog plana uređenja Grada Zadra.

Rasprava za prvi DPU, izrađen 2008. godine zbog izgradnje Supernova centra Zadar, nije izazvala interes građana Zadra.

- Područje obuhvata predmetnog plana do sada je u potpunosti realizirano u smislu komunalne uređenosti te izvedbe javnih i prometnih površina. Kao što svi znamo, izgrađena je zgrada trgovinskog centra. Kako na ovom području nije potrebno planirati novu javnu komunalnu i prometnu infrastrukturu niti je planirana izgradnja novih građevina, utvrđeno je da nema potreba za njegovom daljnjom primjenom, iznijela je zaključke iz odluke voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje Marijeta Kalanj Jelavić koja je s kolegom Vjeranom Čurakovićem vodila javnu raspravu bez sudionika. Na konkretni novinarski upit građevinski stručnjaci objasnili su kako nema mogućnosti za dodatnim širenjem trgovinskog centra.

Na raspravu o stavljanju izvan snage drugog DPU-a odazvalo se dvoje stanara MO Jazine kojih su zanimale mogućnosti gradnje i nadogradnje na tom području.

- Kao otac troje djece s neriješenim stambenim pitanjem, imam 400 m2 parcele i želim riješiti stambeno pitanje. Međutim, minimalna izgradnja je određena na 2000 m2 pa me zanima može li se to prenamijeniti kako bi se izgradila, primjerice, obiteljska kuća, pitao je stanar iz Ulice Eugena Kvaternika. DPU star 13 godina predviđao je tada rušenje njegovog, ali i brojnih drugih objekata (označenih na fotografiji sa znakom X) koji su u međuvremenu legalizirani.

Kalanj Jelavić objasnila je kako zona gustoće, koja je na ovom području određena kao veća, nije predmet ove rasprave kao niti novih izmjena PPU-a.

- No možete nam poslati zahtjev pa ćemo ga razmatrati kad se budemo bavili takvim izmjenama, pozvala je stanara voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje.

Na novi upit o mogućnostima nadogradnje objekta, ona je dodala kako će to biti moguće kad se ovaj plan stavi izvan snage. Prema njezinim riječima, upravo zbog takvih slučajeva DPU dijela MO Jazine odlazi u povijest.

- Plan je na snazi od 2005. godine, dakle ukupno 13 godina. U tom je razdoblju stupanj realizacije, odnosno privođenja namjeni, oko 40% područja obuhvata plana. Izgrađene su građevine stambeno-poslovne namjene, Poliklinika te prateća infrastruktura. Nemogućnost provedbe dosadašnjih planskih rješenja zbog neusklađenosti plana sa stvarnim potrebama i vlasničkim odnosima razlog je zbog kojeg ostali dio područja obuhvata plana nije realiziran. Postupak stavljanja izvan snage plana provodit će se istovremeno s postupkom izrade Izmjena i dopuna PPU-a kojima će se odrediti uvjeti uređenja, namjene i površina prostora upravo u tom nerealiziranom području, istaknuto je u odluci.

I dok Grad tijekom javnih rasprava za stavljanje izvan snage ovih planova, koje traju još sutra, nije dobio niti jednu primjedbu, na četvrte izmjene i dopune Prostornog plana pristiglo je čak njih 108 koje se još razmatraju.