Na Radiju 057 gostovala je Katarina Colić, ravnateljica Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija. Ravnateljica je govorila o aktualnom natječaju PoC programa, kojim poduzetnici mogu ostvariti bespovratnu potporu, ali i drugim mogućnostima koje poduzetnicima pruža ova ustanova.

- Riječ je o natječaju iz Programa provjere inovativnog koncepta kojim se privatni sektor potiče na jačanje kapaciteta i sposobnosti za istraživanje, razvoj i inovacije. Cilj Programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta koja je potrebna kako bi se pružili dokazi da su novi proces ili tehnologija ostvarivi.

Program provode Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s prepoznatim centrima među kojima je i Ustanova INOVAcija.

Koju ulogu ima Ustanova INOVAcija u Programu provjere inovativnog koncepta?

- Ustanova INOVAcija je prepoznati centar koji pruža podršku natjecateljima kroz postupak prijave i provedbu projekata. Također, obavlja administrativnu provjeru zaprimljenih prijava te ih prosljeđuje HAMAG-BICRU na evaluaciju i ocjenjivanje.

Tko su prihvatljivi prijavitelji za PoC?

- Poziv je namijenjen poduzetnicima (trgovačka društva) koja spadaju u jednu od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici, te fizičkim osobama koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo, te krenuti kao start-up.

Što se financira? Koje su prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati ovim natječajem su izrada prototipa, demonstracija tehničke izvedivosti te provjera i zaštita intelektualnog vlasništva. Projekti moraju uključivati minimalno jednu od ove prve dvije prihvatljive aktivnosti, s time da se naglasak stavlja na izradu prototipa u laboratorijskom okruženju. Dodatne aktivnosti koje se mogu financirati su analiza tržišta ili izrada studije isplativosti te izrada studije ili plana za komercijalizaciju.

Što je obvezno kod PoC projekata? Koji kriteriji su najvažniji?

- Najvažnije je razlikovati PoC i razvojni projekt: kod projekata koji nemaju tehnološki rizik (tj. razvojnih projekata) predložena tehnologija već funkcionira i nema se što dokazivati kroz PoC. Demonstracija koncepta je već odrađena ili je evidentno iz stanja tehnike da je koncept izvediv. Dakle, projekt mora biti postavljen da mu je u fokusu provjera inovativnog koncepta ili ideje te mora imati tehnološki rizik, tj. ne zna rezultat predloženog rješenja ili ideje koja će se dokazivati projektom.

Koliki su iznosi bespovratne potpore za PoC projekt? Trebaju li poduzetnici osigurati vlastita sredstva?

- Prijavitelji mogu potraživati iznose programske potpore od  minimalno 100.000 kn do najviše 500.000 kn. Intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća iznosi 70 %ukupnih prihvatljivih troškova, dok je za srednja poduzeća potpora do 60 % ukupnih prihvatljivih troškova. Što znači da treba osigurati i vlastiti udio sufinanciranja od 30-40%, ovisno o veličini poduzeća. Ovdje treba istaknuti kako je trošak plaće zaposlenika prihvatljiv za vlastito sufinanciranje.

Kako bi poduzetnike što više potaknulo na istraživanje, razvoj i inovacije, 50% financijske potpore iz programa dodjeljuje se uspješnim prijaviteljima nakon potpisa ugovora, a ostatak nakon prve polovice provedbe projekta koji može trajati najviše 12 mjeseci. Za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem ovog javnog poziva u proračunu RH predviđeno je 22 milijuna kuna.

Kako se podnose prijave i do kada?

- Prijave za PoC natječaj šalju se isključivo elektronskim putem, na e-mail adresu Ustanove INOVAcija koja je naznačena u natječajnoj dokumentaciji. Krajnji rok za slanje prijava je 2. rujna, naša preporuka je prijave slati najkasnije sedam dana prije tog roka kako bi se kako bi se eventualne greške mogle ukloniti na vrijeme. Za sva pitanja u vezi ovog poziva kontaktirajte Ustanovu INOVAcija, naša adresa je Trg tri bunara 5 u Zadru, tel: 773 406, mail kontakti nalaze se na našim web stranicama. Više informacija o ovom javnom pozivu možete pronaći na web stranicama HAMAG-BICRO-a i Ustanove INOVAcija.

Pripremate predstavljanje javnog poziva za potencijalne prijavitelje?

- Ustanova INOVAcija, kao prepoznati centar u provođenju Programa provjere inovativnog koncepta poziva zainteresirane na info dan koji će se održati 31. svibnja 2018. s početkom u 11 sati u multimedijalnoj dvorani COIN Coworkinga Zadar. Sudionicima info dana  predstavit će se javni poziv PoC8 te pojasniti što se traži kako bi prijavitelji napisali kvalitetnije prijave te dobili bespovratnu potporu.

Na kraju, što poručujete potencijalnim prijaviteljima?

U prošlogodišnjem javnom pozivu iz Programa provjere inovativnog koncepta (PoC7) dodijeljena su tri ugovora poduzetnicima koji su svoje prijave podnijeli putem Ustanove INOVAcija. To su projekti iz područja elektronike i strojarstva ukupne vrijednosti preko 700 tisuća kuna.

Ovaj javni poziv je prilika poduzetnicima da dobiju bespovratnu potporu koja će im olakšati put od stvaranja ideje, izrade prototipa, razvoja inovativnog proizvoda ili usluge te je sjajna prilika za otvaranje vrata potencijalnim ulagačima.