Još sam uvijek pod dojmom velikog broja ljudi koji su se odazvali Hodu za život u Zadru i hodali za zakonsku i svaku drugu zaštitu svakog ljudskog života u Hrvatskoj. Prekrasno je bilo gledati kako se cijelom povorkom Hoda za život pronosila se poruka ljubavi i potpore prema ženama, majkama, očevima, trudnicama, obiteljima te zahtjev da hrvatski zakoni i društvo zaštite temeljno ljudsko pravo - pravo na život od početka do kraja života, od začeća do prirodne smrti.

Ovo je bio prvi Hod u Zadru i jako smo zadovoljni sa ovako velikim odazivom ljudi. Mnogi kažu da je ovo najveći broj ljudi koji se okupio od kada je Zadar posjetio papa Ivan Pavao II 2003. godine. Atmosfera koju su volonteri i mladi ljudi stvarali je bila doista impresivna. Divno je znati da u Zadru ima toliko ljudi koji se zalažu za druge, osobito one najugroženije i ne gube nadu da se ovo naše društvo može poboljšati. Ljudi koji su se jučer okupili u Zadru na Hodu za život pokazali su da hrvatski zastupnici i hrvatski zakoni moraju štititi život od početka, jer znanost izvan svake sumnje pokazuje da život počinje od začeća, da je tada određen naš spol, visina, boja očiju, da je tada započeo život jedinstvenog ljudskog bića, da djetetu od 18. dana od začeća kuca srce, da sa 10 tjedana ima otisak prsta, te također da dijete prilikom pobačaja osjeća bol. Istovremeno, hrvatski Ustav tvrdi da svako ljudsko biće ima pravo na život.

Nažalost, veliki broj majki koji se odlučuje prekinuti život svog sina ili kćeri to čini pod pritiskom okoline i u velikim nevoljama, a smatramo da za ljudske probleme u 21. stoljeću, moramo imati i ljudska rješenja.

Također, važna tema za nas je priziv savjesti, odnosno da liječnici poštujući svoju savjest i imajući u vidu najbolji interes svog pacijenta, ne poduzimaju postupke i ne daju lijek koji bi mogao naštetiti onome za koga je liječnik odgovoran. Činjenica je da pravo na priziv savjesti jamči hrvatski Ustav, međunarodne konvencije i brojni strukovni dokumenti, te stoga, liječnici moraju imati potpunu slobodu u prizivu na savjest. Na našem Hodu za život zahvalili smo se ginekolozima koji odbijaju jedno dijete ujutro donijeti na svijet, poroditi, a popodne drugom djetetu oduzeti život. Mi se zalažemo za institut priziva na savjest kao temeljni demokratski institut.

Tvrtko Krpina

Koordinator Hoda za život u Zadru