Prirodoslovni odjel Narodnog muzeja Zadar povodom Međunarodnog dana biološke
raznolikosti i Dana zaštite prirode u Hrvatskoj organizira prigodna predavanja.

U suradnji s Javnom ustanovom za za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije "Natura Jadera" i Nacionalnim parkom "Paklenica" tri
predavanja  bit će na temu biološke raznolikosti Zadarske županije.

Predavanja će od 18 sati u edukativnoj dvorani Kneževe palače održati:

Morana Bačić: BioRaznoliko

Taida Garibović: Javna ustanova "Natura Jadera"

Gordan Lukač & Ivana Adžić: Bogatstvo i raznolikost bukovih šuma -bukove
šume NP Paklenica na svjetskoj listi UNESCO-ve prirodne baštine