Dana 13.svibnja 2019. u Zadru će se održati središnja proslava Međunarodnog dana sestrinstva, a koji se tradicionalno obilježava u cijelom svijetu na dan 12. svibnja, u spomen na rođenje Florence Nihgtingale, začetnice modernog sestrinstva.

Zadarsko bijelo srce je odličje koje se još od 2000. godine dodjeljuje medicinskim sestrama i tehničarima Zadarske županije, a u znak zahvalnosti za doprinos u promociji sestrinstva i zdravlja u zajednici u kojoj žive i djeluju. Tradicionalno se izrađuje od paške čipke.

Ove godine „Odličje Zadarsko bijelo srce" se dodijeljuje dobitnicima u 8 zdravstvenih ustanova i u udrugama medicinskih sestara i tehničara Republike Hrvatske, a koje djeluju na području Zadarske županije.

Na svečanosti uoči svjetskog dana sestrinstva Zadarsko bijelo srce za 2019. dodijelit će se sljedećim medicinskim sestrama i tehničarima:

1. Anka Babić, medicinska sestra, Opća bolnica Zadar,
2. Ivana Mužanović, prvostupnica sestrinstva, Opća bolnica Zadar, a ispred Ureda za sestrinstvo,
3. Goja Edi, medicinski tehničar, Psihijatrijska bolnica Ugljan,
4. Angela Pirović, medicinska sestra, Specijalna bolnica za ortopediju Biograd N/M,
5. Jela Baždarić, medicinska sestra, Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije,
6. Mandica Galić, medicinska sestra, Opće bolnica Zadar, a ispred Hrvatske katoličke udruge medicinskih sestara i tehničara,
7. Antun Čačić, prvostupnik sestrinstva, Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije, a ispred Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara-podružnica Zadar,
8. Alma Mavar, medicinska sestra, Ordinacija opće medicine Dražen Grgurević, dr.med., a ispred Hrvatske komore medicinskih sestara i tehničara (HKMS) - podružnica Zadar ,
9. Marica Jakovina, primalja, Opća bolnica Zadar, a ispred Hrvatske komore primalja (HKP) -podružnice Zadar,
10. Maja Kotlar, medicinska sestra, Dom za starije i nemoćne Zadar,
11. Dragana Pirović, medicinska sestra, Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov,
12. Ljiljana Mišlov Brkić, prvostupnica sestrinstva, Zavod za javno zdravstvo Zadar.

Zahvalnica „Zadarsko bijelo srce" za 2019. za kontinuiranu pomoć i podršku u doprinosu razvoja sestrinstva u Zadarskoj županiji, a ispred Povjerenstva za Zadarsko bijelo srce dodijelit će se uvaženim osobama:

Sanda Ančić, dr. med., Medicinska škola „Ante Kuzmanić" u Zadru,
Doc.dr.sc. Mladen Mavar - Ravnatelj Psihijatrijske bolnice Ugljan,
Doc. dr. sc. Dario Nakić, dr. med., Pročelnik Službe za interne bolesti, ispred Odjela za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru.
Zvonimir Vrančić, dr. med., dugogodišnji ravnatelj Opće bolnice Zadar, nekadašnji gradonačelnik i dogradonačelnik Grada Zadra,
Zoran Škrgatić ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Zadar.

Međunarodno vijeće medicinskih sestara (International Council of Nurses) u svom dugogodišnjem postojanju i djelovanju Međunarodni dan sestrinstva koristi svake godine kako bi progovorilo nešto više o samoj organizaciji, ali i o svemu što joj je prethodilo i što je vezano uz njen rad i razvitak sestrinstva. Simbol bijelo srce ICN je odabrala kao prepoznatljivi znak za medicinske sestre i tehničare diljem svijeta.

Ove godine povodom Međunardnog dana sestrinstva Međunarodno vijeće medicinskih sestara obilježava svjetski Dan sestrinstva sloganom:"Sestrinstvo: glas koji vodi! Zdravlje za sve.".

Koncept "Zdravlje za sve", kao predhodnik univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom, prvi je puta spomenut s odgovarajućim smjernicama i postupcima u Deklaraciji u Alma Ati u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koja označava prekretnicu u povijesti javnog zdravstva, a gdje je posebno naglašeno da je „zdravlje-ljudsko pravo".

U osnovi "Alma Ata" je ustvrdila da se poboljšanja na području zdravlja mogu postići pomoću znanosti o zdravlju, zdravom ekonomijom i i politikom te kampanjom protiv socijalne nepravde. "Zdravlje za sve" znači dostupnost zdravlja svakoj osobi u svojoj zemlji". Zdravlje u ovom kontekstu ne znači samo dostupnost zdravstvenih usluga, već cjelovito psihofizičko zdravlje koje omogućava osobi vođenje produktivnog života u socijalnom i ekonomskom smislu.

U okviru svog djelovanja, medicinske sestre pružaju odgovarajuću, dostupnu i stručnu zdravstvenu njegu utemeljenu na dokazima. Obzirom na ključnu ulogu medicinske sestre kao pacijentovog zagovornika o potrebi bolesnika za zdravstvenom skrbi, medicinske sestre su u idealnoj poziciji za sudjelovanje u vođenju, izvještavanju i donošenju zdravstvenih odluka, kao i razvojnih politika svake pojedine države.