Na području grada obavlja se niz manjih ili većih komunalnih poslova, a građani ako nisu primijetili postavljeno je ili zamijenjeno 60 klupa i 40 koševa za smeće.

No, to neće biti razlog zbog čega će na adrese 38500 obveznika plaćanja komunalne naknade stići nova rješenje. - Nova rješenja su samo usklađenje sa zakonom i odlukom o komunalnoj naknadi. Iznosi ostaju isti kao i kvartalni model plaćanja, najavio je pročelnik za komunalne poslove Robertino Dujela, dodavši kako po novom Zakonu moraju naknadu utvrditi godišnjoj razini.

Iznos komunalne naknade promijenit će se samo onima kojima se povećala kvadratura stambenog ili poslovnog prostora.