Psihijatrijska bolnica Ugljan raspisala je natječaj za ravnateljsko mjesto, prvi po uvjetima novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je definirao drugačije uvjete potrebne za to mjesto.

Uz fakultetsku diplomu koja nije definirana i pet godina radnog iskustva u struci, ovo su novi uvjeti prema kojima će Upravno vijeće izabrati ravnatelja:

- da nije u sukobu interesa, odnosno da nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu,
- da nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima Psihijatrijska bolnica Ugljan ima poslovni odnos,
- da nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela Psihijatrijske bolnice Ugljan, kao niti njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj,
- da protiv osobe nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda,
- da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela nadležnih komora,
- da se od strane poslodavca kandidata ne vodi disciplinski postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa.

Uz sve dokazne papire, kandidati moraju predočiti program rada i razvoja Bolnice za naredno razdoblje.

Na natječaj ću se javiti, potvrdio nam je aktualni ravnatelj dr. sci Mladen Mavar. On je u proteklih 7 i pol godina doveo u red teško financijsko stanje te ustanove. Ravnatelj Mavar može se pohvaliti izgradnjom nove kuhinje u projektu od 11.5 milijuna kuna. U pripremi je energetska obnova pet zgrada tog bolničkog kompleksa procijenjene vrijednosti od 27 milijuna kuna. Čeka se potpis ministrice Gabrijele Žalac za EU udio te najnovije investicije u kojoj će se među ostalim urediti domski prostor i proširiti na 60 mjesta.