Danas je u Domu Sindikata održan Okrugli stol na temu "Dinamika sindikata u zaštitarskom sektoru", kao i konferencija u svezi s problematikom i aktualnim aktivnostima zaštitara Sindikata u cilju zaštite njihovih radnih i materijalnih prava u Zadarskoj županiji i cijeloj Hrvatskoj.

- Sindikat je osnovan prije dvije i pol godine. Radimo i borimo se za veća prava zaštitara na području cijele Hrvatske. Prije par dana osnovana je i zadarska podružnica Sindikata. Na današnjem Okruglom stolu pokazana je prezentacija o nepravednom odnosu prema zaštitarima, i to ne samo od strane poslodavaca nego i od strane države. Novim predloženim Zakonom o privatnoj zaštiti koji je u proceduri zaštitari su dobili ovlasti, ali ne i sredstva za njihovu primjenu, naglasio je na samom početku tajnik Sindikata zaštitara Nikola Srak.

- Prijedlog Zakona o zaštitarstvu ima i svoje prednosti i mane. Dobar je utoliko što je "popis dobrih želja". Zaštitarstvo se iz preventivne djelatnosti transformira u gospodarsku granu. Ipak, ne daje jamstva da će to zaista tako i biti, izjavio je Uranija, pravni povjerenik Teritorijalnog ureda SSSH Zadar.

- Prije par dana donesena je presuda u Požegi gdje je zaštitar u noćnom klubu pretučen. Taj čovjek nije se mogao obraniti jer nije imao niti s čime. Zaštitare šalju "kao živo meso" ispred ljudi i gledaju kako stradavaju. Prije dvije godine, u Istri je također bio pretučen naš kolega zaštitar. Isti je pri upitu da mu se isplati odšteta, dobio odgovor da poslodavac nije odgovoran za to i da odštetu traži od hotela u kojemu je radio. U Bjelovaru je naš kolega poginuo pod željeznom ogradom, a sve "boli briga" za to. Dakle, zaštita na radu je katastrofalna, a postavlja se i pitanje osiguranja tih ljudi, nastavlja Srak.

Osim toga, zaštitari su potplaćeni i gotovo ih sve zaštitarske firme, s nekim izuzecima, uvelike izgrabljuju. Neki ljudi rade po 350-400 sati mjesečno, a za satnicu minimalca. Prošle je godine jedna zaštitarska firma, koja ima 2000 zaposlenih, nije isplatila niti jednu prazničku smjenu za svoje zaposlenike i tako "uštedjela" 3 milijuna kuna, rekao je Srak, no na novinarsko pitanje da otkrije ime firme, rekao je da ih neće reklamirati. U isto vrijeme, prema recentnim podacima, zaštitarske kuće imaju godišnju dobit od 50 milijuna kuna.

Poslodavcu je očito lakše platiti sankciju koja je propisana Zakonom. U zaštitarskim tvrtkama najmanje vode brigu o ljudima koji za njih rade. Na Okrugli stol bilo je pozvano i Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo rada, inspekcije i suci - nitko se nije odazvao. Nitko o tome ne želi razgovarati, a zaštitari se sigurno neće godinama provlačiti po sudovima, jer im je kraći put za Irsku i Njemačku, zaključeno je na kraju.

U Podružnici Zadar ima sto članova Sindikata, a na razini Hrvatske, prema zadnjoj anketi, dvije tisuće. Zaštitara u Hrvatskoj ima ukupno 15 tisuća. O njihovim problemima Sindikat je progovorio već u listopadu 2018. godine.