Ministarstvo državne imovine objavilo je rezultate natječaja za kupnju nekretnina koji je trajao do 20. veljače.

Pristiglo je ukupno 29 ponuda za 19 građevinskih zemljišta, dok za četiri nije iskazan interes. Država je dobila po jednu ponudu za svaku od dvije nekretnine u Zadarskoj županiji. Za površinu od 168 m2 na Viru postignuta je cijena dvije tisuće kuna viša od početne, odnosno 120.000 kuna, dok je ponuda za Obrovac 500 kuna viša od početne te iznosi 72.000 za 240 m2. Kupci će morati snositi i trošak procjene nekretnina u državnog vlasništvu.