U srijedu, 27. veljače u cijeloj Hrvatskoj se obilježava nacionalni dan edukacije i prevencije vršnjačkog nasilja, popularan kao Dan ružičastih majica. U OŠ Petra Preradovića učenici su na satovima razrednika kao i na satovima drugih predmeta obrađivali temu vršnjačkog nasilja kroz predavanja i radionice, a svi su pozvani da u srijedu obuku ružičaste majice i tako simbolično pokažu da su protiv nasilja, za miroljubivost, poštivanje drugih i toleranciju.

Grupa učenika  (njih oko stotinjak) će na Poljani Šime Budinića, pokraj crkve Sv Šime u vremenu od 11.00 do 11.20 u ružičastim majicama izvesti plesnu koreografiju s porukom kako su ples i glazba aktivnosti koje oplemenjuju, relaksiraju i otklanjaju negativne emocije koje potiču neprimjerene načine ponašanja uz moto "Nasilje prestaje tamo gdje počinju glazba i ples".