Pedagoška služba Narodnog muzeja Zadar organizira natječaj „Makete moga kvarta/mjesta". Ovogodišnja tema natječaja je izrada makete povijesnih prostora Zadarske županije.

Cilj natječaja je prikazati bogatstvo Zadarske županije u vidu značajnih povijesnih prostora s kojima smo svi upoznati, ali i onih prostora koji su također značajni za cjelokupni doživljaj Zadarske županije, ali s njima nismo u potpunosti upoznati jer se nalaze izvan centra grada Zadra.

Natječaj je predviđen za grupni rad od najmanje sedam, a najviše 25 učenika/djece. Pristigle makete će biti podijeljene u četiri kategorije: djeca u dječjim vrtićima, učenici u nižim razredima osnovne škole (razredna nastava), učenici u višim razredima srednje škole (predmetna nastava) i učenici u srednjim školama.

S obzirom na postavljeni cilj natječaja zadatak zainteresiranih učenika/ca i djece je istražiti povijesni prostor u mjestu njihova stanovanja i predstaviti ga putem makete koja će biti izložena u izložbenim prostorima Narodnog muzeja Zadar. Pobjedničke makete tako će biti izložene u prostoru Malog arsenala od srijede, 17. travnja, a sve pristigle makete u Edukativnoj dvorani Kneževe palače od ponedjeljka, 13. svibnja.

Makete povijesnih prostora se šalju zaključno s danom 12. travnja na adresu: Narodni muzej Zadar, Poljana pape Alksandra III b.b., 23000 Zadar s naznakom „Za natječaj „Makete moga kvarta/mjesta"" ili se donose osobno na navedenu adresu.