ZADAR- Provjera diploma zaposlenih nastavnika na Sveučilištu u Zadru će se naplaćivati. Rektorica Dijana Vican donijela je odluku prema kojoj će naknada za provjere vjerodostojnosti diploma iznositi 150 kuna.
Zadarsko sveučilište trebalo bi imati jako puno zahtjeva budući da se već desetljećima na njemu obrazuje nastavnički kadar. Ravnatelji škola dobili su od resornog ministarstva naputak provjere glavnog dokumenta zapošljavanja nakon što su otkrivene četiri osobe s lažnim diplomama. Ministarstvo znanosti obrazovanja fakultetima je zbog provjere diploma odobrilo zapošljavanje jedne osobe na određeno vrijeme ili pokrivanje troškova prekovremenog rada ako provjeru isprava ne naplate. Zadarsko sveučilište odlučilo je naplatiti.