Društvo Ericsson Nikola Tesla servisi od sutra će izvoditi radove sanacije postojeće kabelske kanalizacije u kružnom toku na križanju ulica Domovinskog rata i Stjepana Radića, radi novih priključaka korisnimka na javnu elektroničku komunikacijsku mrežu. Zbog radova će dijelom biti zatvoren kružni tok ispod OTP banke, prema priloženoj skici, te će biti postavljena privremena regulacija prometa.

Izvođač radova dužan je osigurati nesmetan prolaz pješacima te pristup vozilima stanara okolnih zgrada. Predviđeno trajanje radova je tri dana.