Grad Biograd na Moru objavio je poziv za prikupljanje ponuda za dugoročni kredit za financiranje izgradnje Poduzetničkog inkubatora.

Vrijednost projekta iznosi 37.979.211 kuna, od čega je 19.945.669 kuna financirano iz EU fondova. Kapacitet budućeg inkubatora namijenjen je za 68 subjekata koji će dijeliti prostor na tri etaže, površine 2.403 m2. Radove u trajanju od godinu dana izvodit će Sarađen, a otvaranje Poudzetničkog inkubatora na istočnom ulazu u Industrijsku zonu Biograd očekuje se u prvoj polovici 2020. godine.

Ponude za kredit moraju se dostaviti do 15. siječnja.